Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Tweede Kamer der Staten-GeneraalStaatscourant 2010, 72Overig

Verzoek om schriftelijk commentaar

De commissie voor Verkeer en Waterstaat uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal nodigt belangstellenden uit tot het inzenden van een schriftelijke (inhoudelijke) reactie op:

Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)

(Kamerstuk 32 216)

Deze reacties – mits inhoudelijk commentaar bevattend − kunnen tot woensdag 27 januari 2009 worden gezonden aan de griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, de heer I.B. Sneep, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20 018, 2500 EA DEN HAAG.

E-mail: cie.vw@tweedekamer.nl

Kamerstukken zijn te raadplegen op internet via www.tweedekamer.nl, ‘Zoeken naar kamerstukken met Parlando’ en tegen betaling verkrijgbaar bij de Sdu, Beatrixlaan 116, 2595 AL DEN HAAG, tel.: 070-3789911;

fax: 070-3789783.

Griffier: dhr. I.B. Sneep.