Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)Staatscourant 2010, 6943Overig

Terinzagelegging autorisatiebesluiten en tabelgegevens

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat de onderstaande autorisatiebesluiten op grond van artikel 91 en 99 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ter inzage liggen.

Autorisatiebesluiten geven de bevoegdheid tot het systematisch verstrekken van gegevens uit een gemeentelijke basisadministratie aan een afnemer of bijzondere derde. Bij de besluiten behoren de tabelgegevens bedoeld in artikel 14 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

De autorisatiebesluiten voor de volgende afnemers en bijzondere derden treden op 1 mei 2010 in werking:

  • Het dagelijks bestuur van het waterschap Zuiderzeeland

  • Het dagelijks bestuur van het waterschap Veluwe

  • Het dagelijks bestuur van het waterschap Vallei en Eem

De autorisatiebesluiten voor de volgende afnemers en bijzondere derden zullen op 1 mei 2010 worden gewijzigd:

  • Stichting Vamex