Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2010, 619Overig

Beëindiging medisch-ethische toetsingscommissie

Met ingang van 1 januari 2010 heeft onderstaande medisch-ethische toetsingscommissie haar werkzaamheden beëindigd:

Naam instelling: Stichting Revalidatiecentrum Het Roessingh

Naam commissie: METC Het Roessingh

Adres: Roessingsbleekweg 33, Postbus 310

Postcode en plaats: 7522 AH Enschede, 7500 AH Enschede

Bovengenoemde medisch-ethische toetsingscommissie beschikte over een erkenning in de zin van artikel 16 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Deze erkenning is bij besluit van 30 december 2009 door de CCMO o.g.v. art. 25, tweede lid, van de WMO, ingetrokken.