Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2010, 499Overig

stcrt-2010-499-001.png Aanwijsbesluit toezichthouders Gemeente Hattem

De eenheidsmanager Publiek & Service van de gemeente Hattem,

Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

Gelet op het besluit ‘Regeling mandaat en productverantwoordelijkheid Gemeente Hattem 2009’ d.d. 24 november 2009;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

 • I aan te wijzen

  • 1. als toezichthouder als bedoeld in artikel 100A lid 1 van de Woningwet:

   • dhr. P. Jetzes, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. G.A.J. Neijensteijn, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • mw. M. Scholten, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. M. de Graaf, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. R.G.W. Christenhusz, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. M. Borst, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

  • 2. als toezichthouder als bedoeld in artikel 75 lid 1 van de Huisvestingswet:

   • dhr. P. Jetzes, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. G.A.J. Neijensteijn, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • mw. M. Scholten, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. M. de Graaf, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. R.G.W. Christenhusz, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. M. Borst, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

  • 3. als toezichthouder als bedoeld in artikel 63 lid 1 van de Monumentenwet 1988:

   • dhr. P. Jetzes, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. G.A.J. Neijensteijn, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • mw. M. Scholten, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. M. de Graaf, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. R.G.W. Christenhusz, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. M. Borst, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

  • 4. als toezichthouder als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening:

   • dhr. P. Jetzes, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. G.A.J. Neijensteijn, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • mw. M. Scholten, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. M. de Graaf, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. R.G.W. Christenhusz, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. M. Borst, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

  • 5. als toezichthouder als bedoeld in artikel 18.4 lid 3 van de Wet milieubeheer:

   • dhr. P. Jetzes, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. G.A.J. Neijensteijn, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • mw. M. Scholten, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. M. de Graaf, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. R.G.W. Christenhusz, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. M. Borst, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

  • 6. als toezichthouder als bedoeld in artikel 6.2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening:

   • dhr. P. Jetzes, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. G.A.J. Neijensteijn, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • mw. M. Scholten, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. M. de Graaf, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. R.G.W. Christenhusz, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. M. Borst, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

  • 7. als toezichthouder als bedoeld in artikel 7.2 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening:

   • dhr. P. Jetzes, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. G.A.J. Neijensteijn, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • mw. M. Scholten, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. M. de Graaf, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. R.G.W. Christenhusz, werkende bij de eenheid Publiek & Service;

   • dhr. M. Borst, werkende bij de eenheid Publiek & Service.

 • II Eerdere besluiten van het college tot aanwijzing van toezichthouders onderwelke benaming dan ook voor de bovengenoemde personen en/of voor deboven genoemde wetten en verordeningen vervallen.

 • III Dit besluit treedt in werking één dag na de dag van bekendmaking.

Hattem, 13 januari 2010

Namens het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

Eenheidsmanager Publiek & Service.