Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2010
Nr. 4568

Gepubliceerd op 23 maart 2010 09:00
InhoudsopgaveRegistratie en wijziging aanduidingen politieke groeperingen

 • 1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in zijn vergadering van 18 maart 2010 op grond van artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende groeperingen in te schrijven:

  • 208. Partij van de Niks

  • 209. Partij één

  • 210. HHH Partij

  • 211. LOT to.kg

  • 212. de Nieuwe Volkspartij

  • 213. Lijst 0

  • 214. Ik Stem Voor Nederland

  • 215. EERLIJK

  • 216. MOED

  • 217. De Stem van Jezelf

  • 218. Verenigd Nederland

  • 219. VIPS10

  • 220. Piratenpartij

 • 2. Voorts heeft de Kiesraad in zijn vergadering van 18 maart 2010 op verzoek van de desbetreffende politieke groepering in vorenstaand register de aanduiding ‘Partij voor de Vrijheid’, opgenomen onder nummer 139, op grond van artikel G 1, zesde lid, van de Kieswet gewijzigd in:

  • 139. PVV (Partij voor de Vrijheid)

 • 3. Voorts heeft de Kiesraad op verzoek van de desbetreffende politieke groepering in vorenstaand register de aanduiding ‘Partij voor Mens en Spirit’, opgenomen onder nummer 196, op grond van artikel G 1, zesde lid, van de Kieswet gewijzigd in:

  • 196. Partij voor Mens en Spirit (MenS)

 • 4. Voorts heeft de Kiesraad besloten het verzoek van de heer Van Huet op grond van artikel G 1, derde lid, van de Kieswet, voor de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen buiten behandeling te laten, aangezien het een onvolledig verzoek betreft.

 • 5. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage)

’s-Gravenhage, 19 maart 2010

H.R.B.M. Kummeling,

voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl