Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2010, 4568Centraal Stembureau

Registratie en wijziging aanduidingen politieke groeperingen

 • 1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in zijn vergadering van 18 maart 2010 op grond van artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende groeperingen in te schrijven:

  • 208. Partij van de Niks

  • 209. Partij één

  • 210. HHH Partij

  • 211. LOT to.kg

  • 212. de Nieuwe Volkspartij

  • 213. Lijst 0

  • 214. Ik Stem Voor Nederland

  • 215. EERLIJK

  • 216. MOED

  • 217. De Stem van Jezelf

  • 218. Verenigd Nederland

  • 219. VIPS10

  • 220. Piratenpartij

 • 2. Voorts heeft de Kiesraad in zijn vergadering van 18 maart 2010 op verzoek van de desbetreffende politieke groepering in vorenstaand register de aanduiding ‘Partij voor de Vrijheid’, opgenomen onder nummer 139, op grond van artikel G 1, zesde lid, van de Kieswet gewijzigd in:

  • 139. PVV (Partij voor de Vrijheid)

 • 3. Voorts heeft de Kiesraad op verzoek van de desbetreffende politieke groepering in vorenstaand register de aanduiding ‘Partij voor Mens en Spirit’, opgenomen onder nummer 196, op grond van artikel G 1, zesde lid, van de Kieswet gewijzigd in:

  • 196. Partij voor Mens en Spirit (MenS)

 • 4. Voorts heeft de Kiesraad besloten het verzoek van de heer Van Huet op grond van artikel G 1, derde lid, van de Kieswet, voor de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen buiten behandeling te laten, aangezien het een onvolledig verzoek betreft.

 • 5. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage)

’s-Gravenhage, 19 maart 2010

H.R.B.M. Kummeling,

voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.