Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2010, 3894Vergunningen

Bekendmaking Erkenning Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen

De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt bekend dat op grond van artikel 6 van de Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht, gelet op artikel 6.56, eerste en derde lid van de Wet Luchtvaart en op grond van artikel 6 van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht, gelet op artikel 6.55, zesde lid, van de Wet luchtvaart en artikel 9, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht, aan de navolgende natuurlijke- c.q rechtspersonen erkenning is verleend:

Naam natuurlijk- c.q. rechtspersoon

Soort erkenning

Datum erkenning/wijziging:

Aviapartner Cargo B.V.

Tradenames: Aero Groundservice,

Aviapartner Security, Aero Groundservice

Security, Crew Shop

Naamswijziging

BC ( + )

13-01-2010

A-Sonic Logistics (Netherlands) B.V.

B ( - )

13-01-2010

Maurice Ward & Co B.V.

B ( - )

26-01-2010

Eutech Instruments Europe B.V.

A ( - )

27-01-2010

Keystone Europe LLC

Tradenames: Keystone

A ( - )

27-01-2010

Silk Way Ltd. Airlines

Tradenames: Silk Way Airlines

Wijziging erkenning

toevoeging radioactief

D ( + )

09-02-2010

Gelders Forwarding B.V.

Wijziging erkenning

B ( - )

16-02-2010

Singapore Airlines Limited

Wijziging erkenning

D ( + )

03-03-2010

Applied Biosystems International Inc.

Tradenames Applied Biosystems,

Life technologies, Invitrogen

Naam en Adreswijziging

A ( - )

09-03-2010

Jade Cargo International Co. ltd

Tradenames: Jade Cargo International

Wijziging erkenning

D ( + )

09-03-2010