Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
InspraakpuntStaatscourant 2010, 3320Overig

stcrt-2010-3320-001.png Intrekking ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet aan Faunabeheereenheid Oost Gelderland voor diersoort Konijn

Zaaknr. 2009-017688

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij op grond van artikel 68 van de Flora-en faunawet de volgende ontheffing hebben ingetrokken.

Aan de Faunabeheereenheid Oost Gelderland

  • Bestrijding schade door Konijn aan waterkerende dijken, landbouwgewassen en sportvelden met het geweer.

De ontheffing ligt tot 8 april 2010 ter inzage bij het Informatiecentrum van het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem:

  • Maandag t/m donderdag: 08.30 uur t/m 16.30 uur

  • Vrijdag: 08.30 uur t/m 16.00 uur

Arnhem, 25 februari 2010

Gedeputeerde Staten van Gelderland,

C.G.A. Cornielje,

Commissaris van de Koningin.

P.P.L. van Kalmthout,

secretaris.