Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2010, 20719Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbouwvergunning inclusief ontwerpprojectbesluit, verlengen instandhoudingtermijn van 3 vlaggenmasten

Namens Burgemeester en Wethouders van Amsterdam (B&W) maakt de Directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) ingevolge het bepaalde in art. 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend:

De ontwerpbouwvergunning inclusief het ontwerpprojectbesluit met het kenmerk F01/0617-2010, het verlengen van de instandhoudingtermijn van drie tijdelijke vlaggenmasten op een terrein gelegen aan het John M. Keynesplein, met een periode van vijf jaar, ligt gedurende de periode van 23 december 2010 t/m 2 februari 2010 ter visie bij:

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Cruquiusweg 5 te Amsterdam

Gedurende deze termijn kan eenieder zijn zienswijze over de ontwerpbouwvergunning en het ontwerpprojectbesluit naar voren brengen aan B&W.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij B&W, per adres de directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

De ontwerpbouwvergunning en het ontwerpprojectbesluit met de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar op www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl.