Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2010, 20581Gerechtelijke aankondigingen | Oproeping schuldeisers

Oproeping schuldeisers

Op twee december tweeduizend tien is Mr. J. Meegdes, verbonden aan Het Zijper Notariskantoor, gevestigd te Schagerbrug, gemeente Zijpe, Schagerweg 53 [postcode 1751 CA], bij beschikking van de Rechtbank Alkmaar, benoemd tot vereffenaar (als bedoeld in art. 4:203 BW) in de nalatenschap van de heer Gerardus Nicolaas Louter, geboren te Zijpe op achtentwintig september negentienhonderd vijfendertig, laatst wonende te ’t Zand, gemeente Zijpe, Keinsmerweg 30 [postcode 1756 AG], en overleden te Zijpe op dertien januari tweeduizend tien. De vereffenaar roept hierbij de schuldeisers van genoemde heer Louter op hun vordering(en) vóór 1 maart 2011 in te dienen bij de vereffenaar.