Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2010, 19899Benoemingen en ontslagen

Besluit van 26 november 2010, nr. 10.003270 houdende herbenoeming van een tweetal leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht, tevens inhoudende benoeming tot voorzitter van één van vorenbedoelde te herbenoemen leden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 22 november 2010, nr. DJZ/CR-136/10, gedaan mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2011 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

  • a. de heer Prof. mr P. Vlas, te Voorschoten, tevens voorzitter;

  • b. de heer Prof. mr M.V. Polak, te Leiden.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de voorzitter en herbenoemde leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en aan de Algemene Rekenkamer.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 26 november 2010

Beatrix.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten.