Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Algemene RekenkamerStaatscourant 2010, 1984Overig

Opgave nevenfuncties college, leden in buitengewone dienst en secretaris van de Algemene Rekenkamer per 1 januari 2010

President drs. Saskia J. Stuiveling

 • 1. lid bestuur stichting Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam;

 • 2. lid raad van toezicht stichting RO theater, Rotterdam;

 • 3. lid raad van toezicht stichting museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam;

 • 4. lid raad van toezicht stichting Trustfonds Rijksakademie voor Beeldende Kunst, Amsterdam;

 • 5. lid raad van toezicht stichting Paleis het Loo Nationaal Museum, Apeldoorn;

 • 6. lid raad van toezicht stichting Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR);

 • 7. lid advisory board Rotterdam School of Management EUR;

 • 8. ad-hoc interviewer Management Scope;

 • 9. lid raad van advies van het Koninklijk NIVRA;

 • 10. lid raad van advies van de Orde van Advocaten;

 • 11. voorzitter bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs;

 • 12. voorzitter ad-hoc adviescommissie IPO Verdeling Provinciefonds;

 • 13. ad-hoc functies binnen de Partij van de Arbeid.

nrs. 1 t/m 9, 11 t/m 13:

tijdbeslag: enkele vergaderingen/bijdragen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 10:

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

Comités van Aanbeveling:

 • 1. landelijk Congres der Bestuurskunde;

 • 2. Landelijke Kamer van Verenigingen;

 • 3. stichting Oogfonds Nederland;

 • 4. stichting Nederlands Gesprek Centrum;

 • 5. leerstoel Andrés Bello, universiteit Leiden;

 • 6. historische reeks ‘de Rekenmeesters’;

 • 7. ARMINIUS, podium voor kunst, cultuur en debat, Rotterdam;

 • 8. stichting Correspondentie Desiderius Erasmus;

 • 9. stichting Liliane Fonds;

 • 10. stichting Behoud Panorama Mesdag, Den Haag;

 • 11. Stichting verkiezing overheidsmanager van het jaar.

nrs. 1 t/m 11

tijdbeslag: geen

bezoldiging: geen

Collegelid drs. G. de Jong

 • 1. columnist Friesch Dagblad;

 • 2. lid bestuur vereniging Het Friesch Dagblad/raad van commissarissen Friesch Dagblad Holding B.V.;

 • 3. lid bestuur Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies;

 • 4. lid bestuur Vereniging van Eigenaren bungalowpark Beek en Brink, Zorgvlied;

 • 5. lid redactie Christen Democratische Verkenningen;

 • 6. voorzitter raad van toezicht stichting Horizon, Rotterdam;

 • 7. voorzitter curatorium Zijlstra Center, VU;

 • 8. lid vertrouwenscommissie CDA afdeling Leidschendam-Voorburg;

 • 9. voorzitter begeleidingscommissie rapport ‘Werking onderkant arbeidsmarkt’ van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA;

 • 10. Lid bestuur Steenkampfonds.

nr. 1

tijdbeslag: één column per maand

bezoldiging: geen

nrs. 2 t/m 5, 7 t/m 10

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 6

tijdbeslag: aantal vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

Collegelid drs. G.M. de Vries

 • 1. lid raad van advies van het College bescherming persoonsgegevens, Den Haag;

 • 2. lid raad van advies van het European Policy Centre, Brussel;

 • 3. lid European Council on Foreign Relations, Londen;

 • 4. lid raad van advies Transatlantic Policy Network, Brussel;

 • 5. lid raad van advies Center on Global Counterterrorism Cooperation, Washington;

 • 6. lid raad van advies van de Europese Culturele Stichting, Amsterdam;

 • 7. lid raad van advies onderzoek naar de ethische implicaties van het continuüm tussen interne en externe veiligheid, Oslo;

 • 8. lid raad van advies van het European Union Baroque Orchestra, Brussel;

 • 9. lid Task Force van het International Bar Association Human Rights Institute;

 • 10. lid raad van advies Europese Beweging Nederland.

nr. 1

tijdbeslag: twee vergaderingen per jaar

bezoldiging: onkostenvergoeding bij AMvB vastgesteld

nrs. 2, 3, en 10

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 4

tijdbeslag: beperkt

bezoldiging: geen

nrs. 5 en 8

tijdbeslag: beperkt

bezoldiging: geen

nrs. 6 en 9

tijdbeslag: een vergadering per jaar

bezoldiging: geen

nr. 7

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag

Secretaris, dr. Ellen M.A. van Schoten RA

Geen

Lid in buitengewone dienst drs. P.W. Doop

Hoofdfunctie: Vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Nevenfuncties:

 • 1. voorzitter dagelijks bestuur stichting Christelijke Pers, Utrecht;

 • 2. vice-voorzitter raad van toezicht stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR);

 • 3. bestuurslid van de Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA);

 • 4. president commissaris van het Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer (WTCW);

 • 5. lid van de Raad van Toezicht van de Hartekamp Groep;

 • 6. lid van het bestuur van de HBO-Raad;

 • 7. lid van de Raad van Commissarissen UvA Holding en HvA Holding.

nr. 1

tijdbeslag: minimaal 4 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag per vergadering

nr. 2

tijdbeslag: minimaal 4 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

nrs. 3, 4, 6 en 7

tijdbeslag: maakt onderdeel uit van de hoofdfunctie

bezoldiging: geen

nr. 5

tijdbeslag: 6 à 8 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

Lid in buitengewone dienst prof. dr. M.J.W. van Twist

Hoofdfunctie: directeur Berenschot Procesmanagement BV

Nevenfuncties:

 • 1. decaan en docent Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Den Haag;

 • 2. hoogleraar Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam;

 • 3. lid redactie wetenschappelijk tijdschrift M&O.

nr. 1

tijdbeslag: 1 à 2 dagen per week

bezoldiging: vast bedrag

nr. 2

tijdbeslag: 2 dagen per week

bezoldiging: vast bedrag

nr. 3

tijdbeslag: 6 avondvergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag