Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Nederlandsche BankStaatscourant 2010, 19437Registermutaties | Register Wet Toezicht Kredietwezen

Uitvoering Wet op het financieel toezicht ('Wft')

In de verslagperiode zijn op grond van de onderstaande artikelen door De Nederlandsche Bank NV of de minister van Financiën de volgende verklaringen van geen bezwaar ('vvgb') verleend dan wel ingetrokken.

Aanvragende instelling:

Soort Aanvraag:

Betrokken instelling:

Datum afgifte vvgb

 

Artikel 3:95, lid 1, onderdeel a: deelneming in een bank met zetel in Nederland

  

ABN AMRO Bank N.V. en haar groepsmaatschappijen gezamenlijk

Bandbreedte van 10–100%

Direktbank N.V.

23-6-2010

ABN AMRO Bank N.V. en haar groepsmaatschappijen gezamenlijk

Bandbreedte van 10–100%

Fortis Bank Global Clearing N.V.

23-6-2010

ABN AMRO Bank N.V. en haar groepsmaatschappijen gezamenlijk

Bandbreedte van 10–100%

Fortis Groenbank B.V.

23-6-2010

ABN AMRO Bank N.V. en haar groepsmaatschappijen gezamenlijk

Bandbreedte van 10–100%

Fortis Hypotheek Bank N.V.

23-6-2010

ABN AMRO Bank N.V. en haar groepsmaatschappijen gezamenlijk

Bandbreedte van 10–100%

International Card Services B.V.

23-6-2010

ABN AMRO Bank N.V.

Bandbreedte van 10–100%

Direktbank N.V.

23-6-2010

ABN AMRO Bank N.V.

Bandbreedte van 10–100%

Fortis Bank Global Clearing N.V.

23-6-2010

ABN AMRO Bank N.V.

Bandbreedte van 10–100%

Fortis Groenbank B.V.

23-6-2010

ABN AMRO Bank N.V.

Bandbreedte van 10–100%

Fortis Hypotheek Bank N.V.

23-6-2010

 

Artikel 3:95, lid 1, onderdeel c: deelneming in een beleggingsonderneming met zetel in Nederland

  

Lifex Investeringsmaatschappij B.V. en haar groepsmaat- schappijen gezamenlijk

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Today's Brokers B.V.

3-6-2010

Lifex Investeringsmaatschappij B.V. en haar groepsmaat- schappijen gezamenlijk

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Today’s Vermogensbeheer B.V.

3-6-2010

Krikke, de heer J.M.

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Today's Brokers B.V.

3-6-2010

Stichting Administratiekantoor Krikke

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Today's Brokers B.V.

3-6-2010

Krikke, de heer J.M.

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Today’s Vermogensbeheer B.V.

3-6-2010

Stichting Administratiekantoor Krikke

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Today’s Vermogensbeheer B.V.

3-6-2010

Casstro Investments B.V.

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Today's Brokers B.V.

10-6-2010

Casstro Investments B.V.

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Today’s Vermogensbeheer B.V.

10-6-2010

UBS Bank (Netherlands) B.V.

100% rechtstreeks en pro rata middellijk de via VermogensParaplu Beheer B.V. verworven en nog te verwerven deelnemingen

VermogensParaplu Beheer B.V.

10-6-2010

Jesse Kaptein Holding B.V.

Bandbreedte 10–100%-rechtstreeks

Cobber Finance B.V.

15-6-2010

Jurriens, de heer W.G.

Bandbreedte 10–50% middellijk

Cobber Finance B.V.

24-6-2010

Kaptein, de heer J.

Bandbreedte 10–100%-middellijk

Cobber Finance B.V.

15-6-2010

Stichting Administratiekantoor Menuires

Bandbreedte 10–50%-rechtstreeks

Cobber Finance B.V.

15-6-2010

Achmea Holding N.V.

100%-rechtstreeks

Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V.

28-6-2010

Keijser Capital Beheer B.V.

Bandbreedte 10–100%-

Keijser Capital Asset Management B.V.

29-6-2010

Keijser Capital Beheer B.V.

Bandbreedte 10–100%-middellijk

Keijser Capital N.V.

29-6-2010

 

Artikel 3:95, lid 1, onderdeel e: deelneming in een verzekeraar met zetel in Nederland

  

Bloemers, de heer D.

Bandbreedte 10–100%-middellijk

Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.

16-6-2010

Bloemers Holding Limited en haar groepsmaaatschappijen gezamenlijk

Bandbreedte 10–100%

Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.

16-6-2010

Bloemers, de heer D.

Bandbreedte 10–100%-middellijk

Nassau Verzekering Maatschappij N.V.

16-6-2010

Bloemers Holding Limited en haar groepsmaatschappijen gezamenlijk

Bandbreedte 10–100%

Nassau Verzekering Maatschappij N.V.

16-6-2010

HDI-Gerling Industrie Versicherung AG

100%-rechtstreeks

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

28-6-2010

 

Artikel 3:96, lid 1, onderdeel b: financiële deelneming

  

Credit Europe Bank N.V.

Bandbreedte 10–100%-rechtstreeks

Millennium Bank A.Ş.

8-6-2010

 

Artikel 3:96, lid 1, onderdeel c: deelneming in niet-financiële deelneming door een bank met zetel in Nederland

  

UBS Bank (Netherlands) B.V.

100% rechtstreeks en pro rata middellijk de via UBS Custody Services Netherlands B.V. verworven en nog te verwerven deelnemingen

UBS Custody Services Netherlands B.V.

10-6-2010

 

Artikel 3:96, lid 1, onderdeel d: overname activa en/of passiva

  

Bank Ten Cate & Cie. N.V.

Private banking activiteiten

Delta Lloyd Bank N.V.

29-6-2010

 

Artikel 3:96, lid 1, onderdeel e: aangaan van een fusie met een andere onderneming door een bank met zetel in Nederland

  

ABN AMRO Bank N.V.

 

Fortis Bank (Nederland) N.V.

23-6-2010

Fortis Bank (Nederland) N.V.

 

ABN AMRO Bank N.V.

23-6-2010