Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2010, 19289Vergunningen

Rectificatie Kennisgeving ontwerpbouwvergunning inclusief ontwerpprojectbesluit

Adres: Westpoortweg ten noorden van de aansluiting van de Accraweg op de Westpoortweg

Kenmerk: B01/1335-2009

Onderwerp: verplaatsen van een windturbine

Namens Burgemeester en Wethouders van Amsterdam (B&W) maakt de Directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) ingevolge het bepaalde in art. 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend:

De ontwerpbouwvergunning en het ontwerpprojectbesluit met het kenmerk B01/1335-2009, voor het verplaatsen van een windturbine van de Westpoortweg naar een terrein gelegen aan de Westpoortweg, ten noorden van de aansluiting van de Accraweg op de Westpoortweg, ligt gedurende de periode van 9 december 2010 t/m 19 januari 2011 ter visie bij:

Tot 17 december 2010 bij:

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Weesperplein 4, kamer 322

tel. 020- 5513888

vanaf 20 december 2010:

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Zeeburghuis

Cruquiusweg 4

1019 AT Amsterdam

Tel. 020-14020

Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze over de ontwerpbouwvergunning en het ontwerpprojectbesluit naar voren brengen aan B&W.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij B&W, per adres de directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

De ontwerpbouwvergunning en het ontwerpprojectbesluit met de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar op www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl.