Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap NLStaatscourant 2010, 16582Benoemingen en ontslagen

Besluit houdende benoeming leden van de Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma's

14 oktober 2010

Nr. OI/I/10152669

Directoraat-generaal Ondernemen en Innovatie Directie Innovatie

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Enig artikel

Te rekenen vanaf 1 augustus 2010 worden voor een periode van een jaar tot lid van de Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma’s benoemd:

  • a. de heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan, te Aerdenhout, tevens voorzitter;

  • b. mevrouw M. de Boer, te Zeijen;

  • c. de heer ir. R.M.J. van der Meer, te Epe;

  • d. de heer J.F. Sistermans, te Veldhoven;

  • e. de heer prof. dr. L. Soete, te Maastricht;

  • f. mevrouw H.C.W. Verhoeven-van Lierop, te Grathem.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma’s.

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie,

R.M. Bergkamp.