Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Koninklijk Nederlands Instituut van RegisteraccountantsStaatscourant 2010, 16176Overig

Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op het inschrijfgeld

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants;

Gelet op artikel 60 van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

ARTIKEL I

De Verordening op het inschrijfgeld wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 wordt ‘€ 263’ vervangen door: € 266.

ARTIKEL II

Deze verordening treedt in werking op 1 september 2011.

Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering op …, bekendgemaakt in de Staatscourant van…

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants.

TOELICHTING

Het inschrijfgeld voor het boekjaar 2011/2012 wordt ten opzichte van het voorgaand boekjaar verhoogd met 1,2 %. Deze verhoging is overeenkomstig de ontwikkeling van de consumentenprijsindex van alle huishoudens (2006 = 100) van 2009 ten opzichte van 2008.

Goedgekeurd bij Besluit van de Minister van Financiën d.d. xx december 2010.