Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2010, 1452Ruimtelijke plannen

stcrt-2010-1452-001.png Voorbereidingsbesluit Marine Etablissement

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken, ingevolge de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft in zijn vergadering van 21 januari 2010, besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het Marine Etablissement. Het betreft hier een gebied dat ongeveer wordt begrensd door het Oosterdok, de Dijksgracht en de Kattenburgerstraat.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 4 februari 2010 en geldt voor een periode van één jaar.

Het voorbereidingsbesluit ligt ter inzage met ingang van 4 februari 2010 gedurende een termijn van zes weken op de volgende adressen:

  • Het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk onder ‘contact’ op www.centrum.amsterdam.nl.

  • Informatiecentrum De Zuiderkerk voor ruimte, bouwen en wonen, Zuiderkerkhof 72. Bel voor openingstijden 020-552 7987 of kijk op www.zuiderkerk.amsterdam.nl.

Het voorbereidingsbesluit is digitaal beschikbaar via www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl.

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Amsterdam, 3 februari 2010

Burgemeester en wethouders,

H. de Jong,

secretaris.

M.J. Cohen,

burgemeester.