Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Nederlandsche BankStaatscourant 2010, 13490Registermutaties | Register Wet Toezicht Kredietwezen

Uitvoering Wet op het financieel toezicht (‘Wft’)

In de verslagperiode zijn op grond van de onderstaande artikelen door De Nederlandsche Bank NV de volgende verklaringen van geen bezwaar (‘vvgb’) verleend danwel ingetrokken.

Aanvragende instelling:

Soort Aanvraag:

Betrokken instelling:

Datum afgifte vvgb:

 

Artikel 3:108; gekwalificeerde deelneming in een elektronischgeldinstelling met zetel in Nederland

  

A.N. Moen Holding B.V.

Maximaal 20%-middellijk

FEET Egi B.V.

31-5-2010

Bertje47 Bosch en Duin B.V.

Maximaal 20%-middellijk

FEET Egi B.V.

31-5-2010

Bolkestein, de heer B.P.

Maximaal 20%-middellijk

FEET Egi B.V.

31-5-2010

De Hoflaan B.V.

Maximaal 20%-middellijk

FEET Egi B.V.

31-5-2010

EAU B.V.

Maximaal 20%-middellijk

FEET Egi B.V.

31-5-2010

FEET Holding B.V.

Maximaal 100%-middellijk

FEET Egi B.V.

31-5-2010

FEET Invest B.V.

100%-rechtstreeks

FEET Egi B.V.

31-5-2010

FEET Participatie B.V.

Maximaal 33%-middellijk

FEET Egi B.V.

31-5-2010

Ketelaar RA, de heer M.

Maximaal 20%-middellijk

FEET Egi B.V.

31-5-2010

Kootje B.V.

Maximaal 20%-middellijk

FEET Egi B.V.

31-5-2010

Moen, de heer A.N.

Maximaal 20%-middellijk

FEET Egi B.V.

31-5-2010

Mogendorff, de heer E.M.

Maximaal 20%-middellijk

FEET Egi B.V.

31-5-2010

Mosterd, de heer W.A.T.

Maximaal 20%-middellijk

FEET Egi B.V.

31-5-2010

 

Artikel 3:95, lid 1, onderdeel c: deelneming in een beleggingsonderneming met zetel in Nederland

  

Finkel, de heer J.K.

Bandbreedte 10-50%-rechtstreeks

Dynamic Credit Partners Europe B.V.

6-5-2010

Gast, de heer T.

Bandbreedte 10-50%-rechtstreeks

Dynamic Credit Partners Europe B.V.

6-5-2010

Stichting Administratiekantoor Andringa Beheer

100%-middellijk

Noordnederlands Effektenkantoor B.V.

6-5-2010

Hoeven Holding B.V., P. van der

100%-middellijk

THB Vermogensbeheer B.V.

19-5-2010

Hoeven, de heer P. van der

100%-middellijk

THB Vermogensbeheer B.V.

19-5-2010

Lollapalooza B.V.

Bandbreedte 10-33%-rechtstreeks

Boer & Olij Effectenhuis B.V.

27-5-2010

Pro Secure Holding B.V.

Bandbreedte 10-33%-rechtstreeks

Boer & Olij Effectenhuis B.V.

27-5-2010

 

Artikel 3:95, lid 1, onderdeel e: deelneming in een verzekeraar met zetel in Nederland

  

ING Groep N.V. en haar groepsmaatschappijen gezamenlijk

Bandbreedte 10-20%

BAM Re N.V.

27-5-2010

Koninklijke Philips Electronics N.V.

Bandbreedte 10-100%-middellijk, van rechtswege per 1-9-2008

Global Re NV

27-5-2010

Stichting Administratiekantoor Global Re

Bandbreedte 10-100%-rechtstreeks

Global Re NV

27-5-2010

INOC S.A.

Bandbreedte 10-100%-middellijk

Atradius Credit Insurance N.V.

25-5-2010

Corpocación Catalana Occidente, S.A.

Bandbreedte 10-100%-middellijk

Atradius Credit Insurance N.V.

25-5-2010

CO Sociedad de Gestión y Participación, S.A.

Bandbreedte 10-100%-middellijk

Atradius Credit Insurance N.V.

25-5-2010

Depsa 96, S.A.

Bandbreedte 10-100%-middellijk

Atradius Credit Insurance N.V.

25-5-2010

 

Artikel 3:96, lid 1, onderdeel e: het aangaan van een fusie met een andere onderneming door een bank met zetel in Nederland

  

Dexia Bank Nederland N.V.

 

Dexia Nederland Holding N.V.

27-5-2010