Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2010, 1189Ruimtelijke plannen

stcrt-2010-1189-001.png Kennisgeving onherroepelijk bestemmingsplan Overamstel, verkleinen geluidzone

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken, ingevolge de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 18 november 2009, (nr. 263/679), het bestemmingsplan Overamstel, verkleinen geluidzone vastgesteld.

Omdat tegen dit besluit van de gemeenteraad van Amsterdam geen beroep is ingesteld is het besluit met ingang van 8 januari 2010 onherroepelijk.

Met ingang van 8 januari 2010 ligt het bestemmingsplan ter inzage bij de Dienst Ruimtelijke Ordening, team Juridische en Milieuzaken, Jodenbreestraat 25, Amsterdam, telefoonnummer 020 552 7797.

Het bestemmingsplan met bijlagen is digitaal beschikbaar via www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl

Amsterdam, 27 januari 2010

Burgemeester en wethouders,

H. de Jong,

secretaris.

M.J. Cohen,

burgemeester.