Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2009
Nr. 115

Gepubliceerd op 25 juni 2009 19:30Besluit van 26 mei 2009, nr. 09.001408, houdende (her)benoeming van een achttal leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 18 mei 2009, nr. DJZ/CR-24/09, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2009 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

  • a. Mevrouw mr. I.S. Joppe, te Leiden;

  • b. De heer mr. D.H. Beukenhorst, te Amsterdam;

  • c. De heer mr. H. Duintjer Tebbens, te Calorguen, Frankrijk

  • d. De heer mr. L. Strikwerda, te Heemstede.

En als ondervoorzitter met ingang van dezelfde datum:

De heer prof.mr. P. Vlas, te Voorschoten

Met ingang van 1 januari 2009 worden voor een tijdvak van vier jaar benoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

  • a. Mevrouw mr. M.E. Koppenol-Laforce, te Rotterdam;

  • b. De heer mr. Fatih Ibili, te Alkmaar;

  • c. De heer mr. S.J. Schaafsma, te Voorburg

Artikel 2

Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de voorzitter en (her)benoemde leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en aan de Algemene Rekenkamer.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 26 mei 2009

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen.

De Minister van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl