Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2009, 115Benoemingen en ontslagen

Besluit van 26 mei 2009, nr. 09.001408, houdende (her)benoeming van een achttal leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 18 mei 2009, nr. DJZ/CR-24/09, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2009 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

  • a. Mevrouw mr. I.S. Joppe, te Leiden;

  • b. De heer mr. D.H. Beukenhorst, te Amsterdam;

  • c. De heer mr. H. Duintjer Tebbens, te Calorguen, Frankrijk

  • d. De heer mr. L. Strikwerda, te Heemstede.

En als ondervoorzitter met ingang van dezelfde datum:

De heer prof.mr. P. Vlas, te Voorschoten

Met ingang van 1 januari 2009 worden voor een tijdvak van vier jaar benoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

  • a. Mevrouw mr. M.E. Koppenol-Laforce, te Rotterdam;

  • b. De heer mr. Fatih Ibili, te Alkmaar;

  • c. De heer mr. S.J. Schaafsma, te Voorburg

Artikel 2

Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de voorzitter en (her)benoemde leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en aan de Algemene Rekenkamer.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 26 mei 2009

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen.

De Minister van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin.