Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Bouw zorginstellingenStaatscourant 2009, 84Vergunningen

Vergunningen bouwwerkzaamheden gezondheidszorg

Het College bouw zorginstellingen, het Bouwcollege, heeft op grond van de Wet toelating zorginstellingen aan de onderstaande instellingen een vergunning verleend voor de bouw of aanleg van voorzieningen.

Het briefnummer is steeds vermeld.

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College bouw zorginstellingen, Postbus 3056, 3502 GB Utrecht.

D08103w. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting De Hartekamp Groep te Haarlem ten behoeve van De Hartekamp te Heemstede voor vervangende nieuwbouw voor 63 KDC-plaatsen aan de Vondelweg te Haarlem-Noord, onder gelijktijdige intrekking van de vergunning d.d. 31 december 2008, kenmerk D08103/U332.