Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Bouw zorginstellingenStaatscourant 2009, 70Vergunningen

Vergunningen bouwwerkzaamheden gezondheidszorg

Het College bouw zorginstellingen, het Bouwcollege, heeft op grond van de Wet toelating zorginstellingen aan de onderstaande instellingen een vergunning verleend voor de bouw of aanleg van voorzieningen.

Het briefnummer is steeds vermeld.

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College bouw zorginstellingen, Postbus 3056, 3502 GB Utrecht.

B05105w/F05265w. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Zorggroep Charim te Zeist ten behoeve van Zorgcentrum Elim te Amerongen voor de huur van (vervangende) nieuwbouw en verbouw.

B06341a. Verlening aanvullende vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen te Bladel ten behoeve van Floriaan te Bladel voor (vervangende) nieuwbouw van Woonzorgcentrum De Hoevenakkers te Waalre voor 30 verblijfsplaatsen in de categorie zwaar p.g. en 2 extra plaatsen p.g.

B08284. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 31 maart 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting De Opbouw te Utrecht ten behoeve van Huize Birkhoven te Amersfoort voor vervangende nieuwbouw voor 60 verblijfsplaatsen s.z. en 36 verblijfsplaatsen p.g.

B08316. Verlening vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Zorgspectrum Westerhout te Alkmaar ten behoeve van Stichting Zorgspectrum Westerhout te Alkmaar voor huur van (vervangende) nieuwbouw voor 24 verblijfsplaatsen p.g.

B08335. Verlening vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Psychogeriatrisch Verpleeghuis Religieuzen Bergweide te Heerlen ten behoeve van Verpleeghuis Bergweide te Heerlen voor herstructurering van de hoofdlocatie voor 61 verblijfplaatsen p.g. en 3 extra plaatsen en nieuwbouw voor 40 verblijfplaatsen s.z. op twee locaties.

C08073w. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 31 maart 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van GGZ Westelijk Noord-Brabant te Halsteren ten behoeve van GGZ Westelijk Noord-Brabant te Halsteren voor de bouw van een tijdelijke voorziening voor 24 plaatsen op de hoofdlocatie te Halsteren, onder gelijktijdige intrekking van de eerder verleende vergunning d.d. 31 december 2008, kenmerk C08073/U362.

D05220w. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 17 maart 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Daelzicht te Heel voor het realiseren van vervangende huisvesting voor kantoorfuncties door huur van ruimten in een nieuw te bouwen medisch centrum te Panningen (vervanging Hoogheem fase 1) ten behoeve van Daelzicht Noord- en Midden-Limburg te Heel.

D07282w. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting De Leite te Assen ten behoeve van De Arkel te Assen voor vervangende nieuwbouw voor 64 KDC-plaatsen.

De vergunning d.d. 31 december 2008, kenmerk D07282/U0083, komt hiermee in haar geheel te vervallen.

D07431. Verlening vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Meare te Eindhoven ten behoeve van Meare te Eindhoven voor aanpassen van bestaande en aanleggen van nieuwe boven- en ondergrondse terreininfrastructuur op locatie Eckartdal.

D08285. Verlening vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Dreei te Hoogeveen ten behoeve van Dreei te Hoogeveen voor capaciteitsuitbreiding met 32 plaatsen LVG-j besloten achtervang door nieuwbouw aan de Voltastraat te Hoogeveen.

F08355. Verlening vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Het Spectrum te Dordrecht ten behoeve van Zorgcentra Thureborgh te Dordrecht voor huur van vervangende nieuwbouw voor 50 verblijfsplaatsen licht en 1 TOP.

F08370. Verlening vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van ViVa! Zorggroep te Velsen-Noord ten behoeve van Zorgcentrum De Loet te Heiloo voor vervangende nieuwbouw voor 65 verblijfsplaatsen licht.