Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2009, 60Benoemingen en ontslagen

Besluit van 6 maart 2009, nr. 09.000613, houdende herbenoeming van een lid van de Algemene Energieraad

6 maart 2009

Nr. 09.000613

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 3 maart 2009, nr. WJZ 9039740;

Gelet op artikel 11, eerste en tweede lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Te rekenen vanaf 1 december 2008 wordt tot en met 31 december 2009 tot lid van de Algemene Energieraad herbenoemd: de heer ir. M.E.E. Enthoven, te Den Haag.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkene en aan de Algemene Energieraad.

’s-Gravenhage, 6 maart 2009

Beatrix.

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.