Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KiesraadStaatscourant 2009, 5Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groeperingen

  • 1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft bij besluit van 15 december 2008 op grond van artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende groeperingen in te schrijven:

    • 196. Partij voor Mens en Spirit

    • 197. Heel NL

  • 2. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement heeft bij besluit van 15 december 2008 besloten op grond van artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement de volgende aanduiding op verzoek van de desbetreffende groepering in te schrijven:

    • 28. Newropeans

  • 3. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de besluiten van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet, worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 22 december 2008

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, respectievelijk voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement