Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2009, 18166Overig

stcrt-2009-18166-001.png Voorbereidingsbesluit ‘Buitengebied, binnendijks deel’

Het college maakt bekend (art. 3.7 lid 7 Wro) dat de gemeenteraad op 26 november 2009 heeft verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, binnendijks deel’ wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit geldt voor het grootste gedeelte van het gebied gelegen tussen de Luttel Inghweg, Hoorzik, Kloosterstraat en Veersteeg te Kerkdriel. Het perceel is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende tekening die in het gemeentehuis en op de website is in te zien.

Het voorbereidingsbesluit treedt op 3 december 2009 in werking. Vanaf 3 december 2009 ligt het voorbereidingsbesluit en daarbij behorende tekening tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Kerkdriel, Kerkstraat 45.

U kunt het voorbereidingsbesluit ook vinden op onze website onder Inwoner/Bouwen/Bestemmingsplannen/Kerkdriel/Voorbereidingsbesluit Kerkdriel Noord

Het is niet mogelijk (art 8:5 Awb) bezwaar of beroep in te dienen tegen het voorbereidingsbesluit.

Voor meer informatie neemt u contact op met mevrouw M. Stolk, tel.0418-63 84 62, of mailt u naar info@maasdriel.nl t.a.v. van mevrouw M. Stolk.