Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2009, 22Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groeperingen

  • 1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement heeft bij besluit van 26 januari 2009 op grond van artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende groeperingen in te schrijven:

    • 29. Libertas

    • 30. Liberaal Democratische Partij

  • 2. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen een besluit van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet, worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Den Haag, 27 januari 2009

H.R.B.M. Kummeling,

voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.