Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2009, 16238Liquidaties

Liquidaties

Ribeiro International B.V. in liquidatie

De vereffenaar van Ribeiro International B.V. in liquidatie, statutair gevestigd te Bussum, maakt bekend dat van 27 oktober 2009 af de stukken bedoeld in artikel 2:23b.4 Burgerlijk Wetboek tot 28 december 2009 ter inzage liggen bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Hilversum en ten kantore van de rechtspersoon.