Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2009, 16121Overig

Mutatie PV-register

TenneT TSO B.V. maakt bij dezen in vervolg op eerdere mededelingen in de Staatscourant bekend, dat de volgende rechtspersoon is erkend als programmaverantwoordelijke:

Het PV-register zal overeenkomstig worden gemuteerd

Naam en adres

Ingang PV erkenning

klantcode

EAN-code

Volledige erkenning:

15-10-2009

Oxxiotol

87 1242 3020 672

    

Oxxio Tolling bv

Adres: Postbus 1952

1200 BZ Hilversum

Nederland

   

Het volledige PV-register is te vinden op de website: www.TenneT.org

Arnhem, 30 oktober 2009

TenneT TSO B.V.

J.M. Kroon,

Algemeen Directeur.