Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SenterNovemStaatscourant 2009, 13878Overig

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en de leden van de Adviescommissie innoWATOR

11 augustus 2009

Nr. OI/I / 9140274

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Enig artikel

  • 1. Aan de voorzitter van de Adviescommissie innoWATOR wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,054.

  • 2. Aan de andere leden van de Adviescommissie innoWATOR wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,045.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

Directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie,

R.M. Bergkamp.