Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2009, 13781Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 4 september 2009, nr. GMT/MVG 2949404, houdende de beëindiging en benoeming van een lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Geneesmiddelenwet;

Besluit:

Artikel 1

Prof. dr. G.J. Mulder wordt op zijn verzoek als lid van het College ter beoordeling van geneesmiddelen ontslagen met ingang van 1 oktober 2009.

Artikel 2

Prof. dr. G.J. Mulder wordt herbenoemd als lid van het College ter beoordeling van geneesmiddelen voor de periode van 1 november 2009 tot 1 november 2013.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.

TOELICHTING

Het onderhavige besluit voorziet er in dat het lidmaatschap van prof. dr. G.J. Mulder van het College ter beoordeling van geneesmiddelen op zijn verzoek wordt beëindigd per 1 oktober 2009. Op zijn verzoek zal hij worden herbenoemd als lid van het college met ingang van 1 november 2009.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.