Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raad van State, afdeling bestuursrechtspraakStaatscourant 2009, 13279Overig

Bekendmaking uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Zaaknummer: 200904710/2/M1

WEERT: AMENTSTRAAT 2

Tankstation

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 31 augustus 2009 uitspraak gedaan op het beroep van bewoners van, beweerdelijk, de Vloedmolenweg, de J. Amentstraat, de Sautsweg en de Wilhelminastraat te Stramproy, gemeente Weert. Het beroep was, naar moet worden aangenomen, gericht tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van Weert waarbij de LPG-doorzet die is vergund aan een tankstation aan de J. Amentstraat is beperkt. Aangezien het beroepschrift niet de namen en adressen van de indieners vermeldde en de indieners die gegevens na een eerdere publicatie niet alsnog hebben verstrekt, heeft de Afdeling het beroep niet-ontvankelijk verklaard. De uitspraak, met nr. 200904710/2/M1, is te vinden op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl. Tegen de uitspraak kan binnen zes weken na deze publicatie bij de Afdeling verzet worden gedaan. Voor verdere informatie hierover wordt verwezen naar de aanwijzingen die onder de uitspraak staan.