Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Bouw zorginstellingenStaatscourant 2009, 11689Vergunningen

Vergunningen bouwwerkzaamheden gezondheidszorg

Het College bouw zorginstellingen, het Bouwcollege, heeft op grond van de Wet toelating zorginstellingen aan de onderstaande instellingen een vergunning verleend voor de bouw of aanleg van voorzieningen. Het briefnummer is steeds vermeld.

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College bouw zorginstellingen, Postbus 3056, 3502 GB Utrecht.

B08231. Verlening wijziging vergunning d.d. 9 juli 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Cordaan te Amsterdam ten behoeve van Verpleeghuis Slotervaart te Amsterdam voor de huur van vervangende nieuwbouw voor 66 verblijfsplaatsen p.g. in het project Spoorzone (Staalmanpleinbuurt).

B08335c. Verlening gecorrigeerde vergunning d.d. 31 december 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Psychogeriatrisch Verpleeghuis Religieuzen Bergweide te Heerlen ten behoeve van Verpleeghuis Bergweide te Heerlen voor herstructurering van de hoofdlocatie voor 61 verblijfplaatsen p.g. en 3 extra plaatsen en nieuwbouw voor 40 verblijfplaatsen p.g. en 24 verblijfsplaatsen s.z. op twee locaties, onder gelijktijdige intrekking van de verleende vergunning d.d. 31 december 2008, kenmerk B08335/U933.

D08140w. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 9 juli 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Hanzeborg te Zutphen ten behoeve van Hanzeborg te Eefde voor capaciteitsuitbreiding door nieuwbouw van een behandelkliniek op locatie ’t Mastler te Eefde, onder gelijktijdige intrekking van de eerder verleende vergunning d.d. 31 december 2008 met kenmerk D08140/U0088.

D08285. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 25 juni 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Dreei te Hoogeveen ten behoeve van Dreei te Hoogeveen voor capaciteitsuitbreiding met 32 plaatsen LVG-j besloten achtervang door nieuwbouw aan de Voltastraat te Hoogeveen.

F07291/B07381. Wijziging vergunning d.d. 30 juni 2009 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Osira Groep te Amsterdam ten behoeve van Verzorgingshuis Het Schouw te Amsterdam voor vervangende nieuwbouw voor 72 verblijfsplaatsen p.g., 50 verblijfsplaatsen en 4 TOP.