Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2008
Nr. 94

Gepubliceerd op 20 mei 2008Toegelaten instellingen o.g.v. WTZi, april 2008

In april 2008 heeft de Minister/Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderstaande besluiten genomen met betrekking tot de toelating van instellingen in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

1 april 2008

CIBG TZi 2836525, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van RIBW Den Haag, De Werf 15 III, 2544 EH Den Haag, beheerd door de gelijknamige stichting aldaar, gewijzigd van 431 plaatsen in 443 plaatsen.

CIBG TZi 2837410, stichting Medisch Specialistisch Centrum Amersfoort, Vondellaan 10, 1401 RZ Bussum, statutair gevestigd te Bussum, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties met uitzondering van medisch specialistische zorg die wordt verleend in combinatie met verblijf als bedoeld in artikel 10, onder g ZVW en waarvoor een tarief is vastgesteld op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG).

CIBG TZi 2841524, stichting Alert Diagnostisch Hartcentrum, Herenweg 167, 2465 AH Rijnsaterwoude, statutair gevestigd te Rijnsaterwoude, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

CIBG TZi 2836583, stichting Zelfstandig Behandelcentrum Geriatrie, Kreillaan 1, 1705 OK Heerhugowaard, statutair gevestigd te Alkmaar, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

CIBG TZi 2842358, stichting Oog voor Zorg, Holleweg 66, 1851 KJ Heiloo, statutair gevestigd te Heiloo, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

CIBG TZi 2841522, stichting White Dolphin Totaal Zorg, Amsterdamsestraatweg 22-24, 1391 AB Abcoude, statutair gevestigd te Abcoude, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

CIBG TZi 2841527, stichting Vitea, Spinozalaan 33, 2273 XC Voorburg, statutair gevestigd te Voorburg, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

CIBG TZi 2841520, Huidkliniek Zuid, Ebenhaezerstraat 71, 3083 RH Rotterdam, beheerd door de gelijknamige stichting aldaar, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

CIBG TZi 2836982, stichting Beter Terug, Locht 117, 5504 RM Veldhoven, statutair gevestigd te Eersel, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

CIBG TZi 2841526, stichting Pain Center of Europe, Burgemeester Beelaertspark 173, 3319 AP Dordrecht, statutair gevestigd te Dordrecht, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

CIBG TZi 2835035, toelating verleend aan St Anna, Panheelderweg 3, 6097 AH Heel, beheerd door Koraal Groep te Sittard, voor het realiseren van vervangende nieuwbouw voor 36 plaatsen SGLVG-verblijf.

CIBG TZi 2836495, De Karmel, Lodderhoeksestraat 10, 6687 LR Angeren, beheerd door de gelijknamige v.o.f. aldaar, ook toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging en behandeling als bedoeld in de artikelen 4 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, wijzigt van 40 plaatsen in 52 plaatsen.

CIBG TZi 2841525, stichting Medisch Centrum Midden Nederland, Olmenlaan 38, 1404 DG Bussum, statutair gevestigd te Bussum, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

CIBG TZi 2836984, stichting Medisch Centrum Breda, Sophiastraat 23, 4811 EH Breda, statutair gevestigd te Breda, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

CIBG TZi 2842357, KinderThuisZorg, Beatrixpark 26-A, 7101 BN Winterswijk, statutair gevestigd te Winterswijk, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties. Ook is stichting KinderThuisZorg toegelaten als instelling voor verpleging als bedoeld in artikel 5 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2836538, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van GGZ Friesland, Sixmastraat 1, 8932 PA Leeuwarden, beheerd door de gelijknamige stichting aldaar, gewijzigd van 285 plaatsen zonder behandeling in 302 plaatsen zonder behandeling. Het totaal aantal plaatsen wijzigt hierdoor van 1199 in 1216 plaatsen.

4 april 2008

CIBG TZi 2841806, diverse wijzigingen verwerkt in de toelating als instelling voor verblijf van Philadelphia Zorg Noord-Limburg, Zonnedauw 86-88, 5975 TD Sevenum, beheerd door de stichting Philadelphia Zorg te Nunspeet.

CIBG TZi 2836364, de termijn waarbinnen Trimenzo te Twello ten behoeve van het verzorgingshuis De Benring te Voorst een vergunning dient aan te vragen bij het College bouw zorginstellingen verlengd tot 1 januari 2011.

CIBG TZi 2836215, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van RIBW Emergis, Oostmolenweg 101, 4481 PM Kloetinge, beheerd door de stichting Emergis te Goes, gewijzigd van 145 plaatsen in 181 plaatsen.

CIBG TZi 2836432, toelating verleend aan Tusselerhof, Tusseler 115, 7241 KD Lochem, beheerd door Pro Senectute te Amsterdam, voor capaciteitsuitbreiding met 24 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking onder gelijktijdige reductie van de capaciteit met 63 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening en/of beperking en bijkomende psychosociale problemen en renovatie van 2 TOP. Ook is Tusselerhof toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2840968, toelating verleend aan De Losserhof, Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser, beheerd door De Twentse Zorgcentra mensen met verstandelijke handicap te Enschede, voor het realiseren van vervangende nieuwbouw voor 30 plaatsen weekeind- en vakantieopvang en 108 plaatsen dagbesteding voor verzekerden met een verstandelijke handicap, alsmede herstructurering van het terrein en het slopen van het voormalige hoofdgebouw.

CIBG TZi 2838714, toelating verleend aan De Merwebolder, Craijensteijn 1, 3363 AA Sliedrecht, beheerd door ASVZ Zuid West te Sliedrecht, voor het realiseren van vervangende nieuwbouw voor 18 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap.

CIBG TZi 2839326, toelating verleend aan Verpleeghuis de Lozerhof, Randveen 64, 2544 RP Den Haag, beheerd door Stichting Saffier te Den Haag, voor het realiseren van renovatie voor 18 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en tijdelijke huisvesting voor het algemene bureau.

CIBG TZi 2839340, toelating verleend aan Verzorgingshuis De Amerhorst, Zandbergenlaan 44, 3817 GP Amersfoort beheerd door P.C. Zorgalliantie te Amersfoort, voor het realiseren van huur van (vervangende) nieuwbouw voor capaciteitsuitbreiding met 24 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en voor 20 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen onder gelijktijdige reductie van 63 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen. Ook is Verzorgingshuis De Amerhorst toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2836001, toelating verleend aan De Passerel, Paslaan 8-10, 7311 AK Apeldoorn, beheerd door Stichting De Passerel te Apeldoorn, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 7 KDC-plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap.

7 april 2008

CIBG TZi 2835802, toelating verleend aan De Sterre, Sterredreef 50, 4567 BL Clinge, beheerd door Stichting Tragel te Terneuzen, voor het realiseren van nieuwbouw voor 12 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap (allen SGLVG-verblijf), ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en ondersteunende diensten.

CIBG TZi 2843508, toelating verleend aan Jannes van der Sleedenhuis, Eisenhowerstraat 10, 7901 AH Hoogeveen, beheerd door Noord Nederlandse Coöperatie van Zorginstellingen te Hoogeveen, voor het realiseren van (vervangende) nieuwbouw voor 100 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen, 6 TOP, 44 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en ondersteunende diensten op 4 locaties onder gelijktijdige reductie van 39 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen. Ook is Jannes van der Sleedenhuis toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2843250, toelating verleend aan Amerpoort, Zandheuvelweg 11, 3744 MN Baarn, beheerd door Stichting Amerpoort te Baarn, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 13 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap door het in gebruik houden van ruimten in bestaande, grootschalige woonverzieningen.

CIBG TZi 2830783, toelating verleend aan Woon- en Zorgcentrum Holdert, Hondsrugweg 101, 7811 AB Emmen, beheerd door Zorggroep Suydevelt te Emmen, voor het realiseren van tijdelijke huisvesting voor 117 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen.

CIBG TZi 2830221, toelating verleend aan Verpleeghuis De Horst, Rondweg 97, 7825 TC Emmen, beheerd door Zorggroep Suydevelt in Emmen, voor het realiseren van tijdelijke huisvesting voor 34 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking.

CIBG TZi 2836580, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van stichting Roads, Hagestraat 10, 2011 CV Haarlem, statutair gevestigd te Amsterdam, gewijzigd van 18 plaatsen in 8 plaatsen.

CIBG TZi 2843476, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Dreei, Stephensonstraat 17, 7903 AS Hoogeveen, beheerd door Stichting Dreei in Hoogeveen, gewijzigd van 85 plaatsen in 87 plaatsen. Deze wijziging geldt voor verzekerden met een verstandelijke handicap.

CIBG TZi 2843251, toelating verleend aan Zorgcentrum Urmond, Urmonderhof 1, 6129 PB Urmond, beheerd door Vivantes Zorggroep te Geleen, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 23 plaatsen, waarvan 18 voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en 5 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking onder gelijktijdige reductie van 26 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen; alsmede reparatie aan het waterleidingnetwerk. Ook is Zorgcentrum Urmond toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

8 april 2008

CIBG TZi 2836331, verzorgingshuis Brunswijck, Generaal Bradleylaan 1, 5623 KM te Eindhoven, beheerd door de Stichting De Sterren te Eindhoven, ook toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

9 april 2008

CIBG TZi 2833251, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, Het Gors, Laagewei 1, 4464 AK Goes, beheerd door de gelijknamige stichting aldaar, gewijzigd van 316 plaatsen in 346 plaatsen.

10 april 2008

CIBG TZi 2840620, toelating verleend aan Woonvorm Drachten, Hooiweg 1, 9203 GL Drachten, beheerd door Stichting De Noorderbrug te Groningen, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 4 plaatsen voor verzekerden met een lichamelijke handicap, waarvan 1 plaats logeeropvang, ondersteunende begeleiding en ondersteunende diensten door huur van extra ruimte.

CIBG TZi 2835888, toelating verleend aan Verslavingszorg Noord Nederland, Canadalaan 1, 9728 EA Groningen, statutair gevestigd te Groningen, voor het realiseren van nieuwbouw van 24 plaatsen klinische gezinsbehandeling voor verzekerden met een psychiatrische aandoening, waarvan 8 uitbreidingsplaatsen, alsmede van een tijdelijke voorziening voor deze 8 uitbreidingsplaatsen.

CIBG TZi 2839476, toelating verleend aan De Wielewaal, Charloisse Lagedijk 951a, 3084 LD Rotterdam, beheerd door ASVZ Zuid West te Sliedrecht, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 57 KDC-plaatsen door huur van een pand.

CIBG TZi 2840557, toelating verleend aan Huize Maranatha, Diekjansweg 1, 7462 JD Rijssen, beheerd door Stichting Verzorgingshuizen Regio Oost te Rijssen, voor het realiseren van huur na vervangende nieuwbouw voor 8 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking. Ook is Huize Maranatha toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2835103, toelating verleend aan Verpleeghuis Coendershof, Helper Brink 59, 9722 EK Groningen, beheerd door Stichting Christelijke Zorgvoorziening De Borg te Groningen, voor het realiseren van vervangende nieuwbouw voor 36 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking en 18 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking.

CIBG TZi 2840556, toelating verleend aan Verpleeghuis St. Joachim en Anna, Groesbeekseweg 327, 6523 PA te Nijmegen, beheerd door De Waalboog te Nijmegen, voor het realiseren van nieuwbouw voor capaciteitsuitbreiding met 36 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking.

CIBG TZi 2842092, Stichting Universitaire en Algemene Kinder- en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland, statutair gevestigd in Groningen toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf is vastgesteld op 173 plaatsen en geldt voor verzekerden met een psychiatrische aandoening, kinderen en jeugd.

CIBG WTZi 2842529, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Stichting Radar, Maasboulevard 1, 6211 JW Maastricht, beheerd door Stichting Radar in Maastricht, gewijzigd van 620 plaatsen in 627 plaatsen.

CIBG TZi 2835748, toelating verleend aan Zorgcentrum Lorentzhof, Lorentzhof 1, 2313 GA Leiden, beheerd door Stichting Bejaardencentrum Lorentzhof te Leiden, voor het realiseren van huur van vervangende nieuwbouw voor: A. 16 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking en 36 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking; B. 20 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen onder gelijktijdige reductie van 99 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen en 10 TOP; C. 16 plaatsen dagverzorging en bouwkundige zorginfrastructuur voor 100 extramurale plaatsen. Ook is Zorgcentrum Lorentzhof toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2835752, toelating verleend aan Verpleeghuis Hornerheide, Hornerheide 1, 6085 NM Horn, beheerd door Stichting Proteion te Haelen, voor het realiseren van huur ten behoeve van 20 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking.

CIBG TZi 2835829, toelating verleend aan Amerpoort, Zandheuvelweg 11, 3744 MN Baarn, beheerd door Stichting Amerpoort te Baarn, voor het realiseren van vervangende nieuwbouw voor 56 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap.

CIBG TZi 2826745, toelating verleend aan VerpleegKlinieken Heerlen, Henri Dunantstraat 3, 6419 PB Heerlen, beheerd door Sevagram Zorgcentra te Heerlen, voor het realiseren van tijdelijke huisvesting voor 19 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking en tijdelijke uitbreiding met 18 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking.

CIBG TZi 2843777, toelating verleend aan Zonnehuizen Kind en Jeugd, Utrechtseweg 69, 3704 HB Zeist, beheerd door Stichting Zonnehuizen Kind en Jeugd te Zeist, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 12 plaatsen LVGj met psychiatrische problematiek door nieuwbouw.

CIBG TZi 2835716, toelating verleend aan Zorgcentrum De Vossemeren, Burg. Janssensstraat 1, 4681 AW Nieuw Vossemeer, beheerd door Stichting tanteLouise te Bergen op Zoom, voor het realiseren van vervangende nieuwbouw voor: A. 12 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking; B. 24 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen onder gelijktijdige reductie van 42 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen; C. 8 plaatsen dagverzorging en zorginfrastructuur voor 46 plaatsen. Ook is Zorgcentrum De Vossemeren toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2836751, toelating verleend aan Rivierduinen, Endegeesterstraatweg 5, 2342 AJ Oegstgeest, beheerd door Stichting Rivierduinen in Leiden nieuwbouw van 20 klinische plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische aandoening met een niet-aangeboren hersenletsel in RGC Rijnveste te Leiden

CIBG TZi 2837707, toelating verleend aan Sherpa, Zandheuvelweg 4, 3744 MN Baarn, beheerd door Stichting Sherpa te Baarn, voor het verwerven van grond ten behoeve van vervangende nieuwbouw voor 36 MCG plaatsen.

CIBG TZi 2835106, toelating verleend aan Verpleeghuis Nicolaas, PJ Jongstraat 53, 1614 LB Lutjebroek, beheerd door Stichting West-Friese Zorggroep De Omring te Hoorn, voor het realiseren van nieuwbouw van 20 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking, 2 TOP en zorginfrastructuur voor 50 extramurale plaatsen.

CIBG TZi 2843538, toelating verleend aan Stichting De Stromen Opmaat Groep, Sigrid Undsetweg 222, 3069 BV Rotterdam, statutair gevestigd aldaar, voor het realiseren van (vervangende) nieuwbouw voor 186 plaatsen, waarvan 98 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en 88 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking.

CIBG TZi 2835107, toelating verleend aan De Waerden, G. Rietveldweg 9, 1703 DD Heerhugowaard, beheerd door de stichting De Waerden te Heerhugowaard, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 7 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap zonder behandeling door (her)gebruik van ruimte in bestaande voorzieningen.

CIBG WTZi 2836296, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Philadelphia Zorg Flevoland, Het Ravelijn 1833 BR Lelystad, beheerd door Stichting Philadelphia Zorg te Nunspeet, gewijzigd van 57 plaatsen in 59 plaatsen.

CIBG TZi 2838737, toelating verleend aan Talant, Overstesingel 5, 9204 KJ Drachten, beheerd door Stichting Talant, zorg en ondersteuning te Heerenveen, voor het realiseren van vervangende nieuwbouw voor 29 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap op diverse locaties.

CIBG TZi 2837099, toelating verleend aan OlmenEs, Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha, beheerd door Stichting OlmenEs te Appelscha, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 28 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap en 28 plaatsen ondersteunende begeleiding.

CIBG TZi 2835762, toelating verleend aan Zorgcentrum Schavenweide, Schavenweide 1, 7003 EA Doetinchem, beheerd door Markenheem, Centra voor Zorg en Dienstverlening te Doetinchem, voor het realiseren van nieuwbouw voor 36 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking, 4 extra plaatsen, 12 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking onder gelijktijdige reductie van 45 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen en zorginfrastructuur voor 30 plaatsen. Ook is Zorgcentrum Schavenweide toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2836056, toelating verleend aan Diomage, Karbeel 16, 5421 BR Gemert, beheerd door Stichting Diomage te Gemert, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 12 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap door huur.

CIBG TZi 2835091, toelating verleend aan Verpleeghuis Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn, beheerd door Stichting West-Friese Zorggroep De Omring te Hoorn, voor het realiseren van nieuwbouw voor 120 plaatsen, waarvan 82 plaatsen capaciteitsuitbreiding, voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en 4 TOP.

CIBG TZi 2835813, toelating verleend aan Hanzeborg, Meijerinkstraat 12, 7211 AE Eefde, beheerd door Stichting Hanzeborg te Zutphen, voor uitbreiding met 24 plaatsen voor verzekerden met een licht verstandelijke handicap met gedragsproblemen door huur van een nieuw te bouwen appartementencomplex.

CIBG TZi 2834816, stichting Rijnzicht Oogkliniek, De Kempenaerstraat 93, 2341 GK Oegstgeest, statutair gevestigd te Oegstgeest, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg, welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties.

CIBG TZi 2835832, toelating verleend aan Verzorgingshuis Het Wooldhuis, Paalweg 10, 8141 RV Heino, beheerd door Zorgspectrum Het Zand te Zwolle, voor nieuwbouw voor capaciteitsuitbreiding met 15 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking onder gelijktijdige reductie van de capaciteit met 12 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische en/of somatische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen. Ook is Verzorgingshuis Het Wooldhuis toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2840572, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Zorghotel De Belvertshoeve, Scheibaan 13, 5062 TM Oisterwijk, beheerd door Stichting Zorghotel De Belvertshoeve te Oisterwijk, gewijzigd van 24 plaatsen in 29 plaatsen.

CIBG TZi 2835871, toelating verleend aan WoonZorgcentrum Buiten Zorg, Dokter Wilminkstraat 143, 1722 XR Zuid-Scharwoude, beheerd door Omnizorg Noord-Kennemerland te Heerhugowaard, voor het realiseren van nieuwbouw voor 24 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en 24 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking onder gelijktijdige reductie van 46 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen. Ook is WoonZorgcentrum Buiten Zorg toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2835402, de maximale gebruiksduur voor de huur van interim-huisvesting voor 61 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen ten behoeve van Woon- en Zorgcentrum De Bleijke, Steintjesweide 67, 7255 DS Hengelo, verlengd tot 1 januari 2010, onder handhaving van de voorwaarde dat er vanaf 1 juni 2007 een opnamestop geldt.

CIBG TZi 2832163, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ van Arduin, Seissingel 4, 4333 GV Middelburg, beheerd door stichting Arduin aldaar, gewijzigd van 391 plaatsen in 425 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap.

CIBG TZi 2843544, toelating verleend aan Koninklijke Effatha Guyot Groep te Zwolle voor het realiseren van (vervangende) nieuwbouw voor 42 plaatsen voor verzekerden met een zintuiglijke handicap onder gelijktijdige reductie van 7 plaatsen voor verzekerden met een zintuigelijke handicap alsmede voor 30 plaatsen dagbesteding en ondersteunende diensten.

11 april 2008

CIBG TZi 2844503, toelating verleend aan Hendrik van Boeijenoord, Burgemeester Bothenius Lohmanweg 8, 9404 LB Assen, beheerd door Stichting Hendrik van Boeijen, voor de sloop van gebouw ‘Otter’ (gedeeltelijk) en de bloemenkas.

CIBG TZi 2839443, Anneriet, Rekhemseweg 79, 7004 HA te Doetinchem, beheerd door Stichting Zozijn te Zutphen, toegelaten als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit is vastgesteld op 12 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap.

CIBG TZi 2839467, Zandewiere, J.D. Pennekampweg 17, 6999 CH te Hummelo, beheerd door Stichting Zozijn te Zutphen, toegelaten als instelling voor behandeling als bedoeld in artikel 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Zandewiere is gewijzigd van 26 plaatsen in 33 plaatsen.

CIBG TZi 2839428, De Winde, Nachtegaalstraat 15, 6942 CV te Didam, beheerd door Stichting Zozijn te Zutphen toegelaten als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit is vastgesteld op 8 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap.

14 april 2008

CIBG TZi 2835637, toelating verleend aan Cunera ’s-Gravenhage, Beresteinlaan 110, 2542 KD Den Haag, beheerd door Stichting De Bruggen te Alphen aan den Rijn, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 8 plaatsen LVGj, waarvan 2 crisisplaatsen.

CIBG TZi 2835096, toelating verleend aan Zorgcentrum Tilburg-Zuid, St. Jozefzorg, Wethouderslaan 9, 5021 AK Tilburg, beheerd door Stichting Zorgcentrum Tilburg Zuid te Tilburg, voor het realiseren van huur ten behoeve van de uitbreiding met 10 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking.

15 april 2008

CIBG TZi 2844513, toelating verleend aan Verpleeghuis Talma Hof, Genemuidenstraat 4, 8304 GC Emmeloord, beheerd door Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land te Emmeloord, voor het overhevelen van 12 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking naar Verzorgingshuis Wittesteijn.

CIBG TZi 2844511, toelating verleend aan Verzorgingshuis Wittesteijn, Revelsant 82, 8303 ZD Emmeloord, beheerd door Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land te Emmeloord, voor het huren van (vervangende) nieuwbouw voor 53 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en psychosociale problemen en voor uitbreiding met 12 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking onder gelijktijdige reductie van 32 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en psychosociale problemen. Ook is Verzorgingshuis Wittesteijn toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZI 2837714, toelating verleend aan Dr. Leo Kannerhuis, Houtsniplaan 1a, 6865 XZ Doorwerth, beheerd door Stichting Dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 24 plaatsen door nieuwbouw van een woon-/werkvoorziening voor volwassen autisten (WWA).

CIBG TZi 2845031, toelating verleend aan Verzorgingshuis Jozefzorg, Alenveltpark 1, 3451 CE Vleuten, beheerd door Stichting Woon-Zorgcentra De Rijnhoven te Harmelen, voor het realiseren van de nieuwbouw van een centraal kantoor.

CIBG TZi 2845028, toelating verleend aan Verpleeghuis Heremalerhof, Spruit en Bosch 1, 3481 EZ Harmelen, beheerd door Stichting Woon- Zorgcentra De Rijnhoven te Harmelen, voor het realiseren van nieuwbouw van een centraal kantoor.

CIBG TZi 2845022, toelating verleend aan Delta Psychiatrisch Ziekenhuis, Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA Poortugaal, beheerd door Stichting Delta Psychiatrisch Centrum te Poortugaal, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 60 plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische aandoening (2e tranche).

21 april 2008

CIBG TZi 2846375, toelating verleend aan Huize Sonneheerdt, Dorpsdijk 40 a, 3161 KG Rhoon, beheerd door Stichting Filadelfia te Houten, voor het realiseren van: A. 12 SGLVG-verblijfplaatsen onder gelijktijdige reductie van 12 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap en capaciteitsuitbreiding met 1 SGLVG-verblijfplaats, met terugwerkende kracht tot 1 februari 2007; B. vervangende nieuwbouw voor 5 plaatsen en capaciteitsuitbreiding met 20 plaatsen verblijf, behandeling, activerende begeleiding en ondersteunende diensten en voor 20 plaatsen ondersteunende begeleiding door huur van nieuwbouw.

CIBG TZi 2838978, Zozijn regio Arnhem, Holterweg 119, 7001 EK te Doetinchem, beheerd door Stichting Zozijn te Zutphen toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit is gewijzigd van 241 plaatsen in 268 plaatsen, waarvan 242 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap en 26 plaatsen voor verzekerden met een lichamelijke handicap.

CIBG TZi 2839978, toelating verleend aan Huis In De Duinen, Herman Heijermansweg 73, 2042 XR Zandvoort, beheerd door Stichting ZorgContact te Zandvoort, voor huur van nieuwbouw voor 18 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en 12 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking.

CIBG TZi 2845678, op grond van artikel 5, eerste lid van de WTZi, de capaciteit van Stichting De Cordaan, Panamalaan 190, 1019 AZ Amsterdam, statutair gevestigd aldaar, gewijzigd van 356 plaatsen met behandeling in 371 plaatsen met behandeling en van 619 plaatsen zonder behandeling in 620 plaatsen zonder behandeling als bedoeld in de artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2838769, toelating verleend aan De Zijlen, Spant 1, 9356 EA Tolbert, beheerd door Stichting De Zijlen te Tolbert, voor huur van: A. tijdelijke huisvesting voor KDC Maricja met 24 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap en aansluitend; B. vervangende huisvesting voor KDC Maricja met 24 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap.

22 april 2008

CIBG TZi 2842977, toestemming verleend aan Heimerstein, Cuneraweg 12, 3911 RN te Rhenen, beheerd door Stichting De Opbouw te Utrecht, voor aanpassing van bestaande voorzieningen en realisering van tijdelijke vervangende huisvesting voor 36 plaatsen verblijf op en naast de hoofdlocatie in het kader van het versneld verbeteren van rood en oranje scorende plaatsen.

CIBG TZi 2846158, diverse wijzigingen verwerkt in de toelating als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Pepijnklinieken, Pepinusbrug 4, 6102 RJ Echt, beheerd door Stichting Pepijn en Paulus in Echt.

CIBG TZi 2836570, stichting De Hoenderloo Groep, Kampheuvellaan 34, 7351 DA Hoenderloo, statutair gevestigd te Hoenderloo, toegelaten als instelling voor ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2836452, Huize De Braacken, Loyolalaan 9, 5263 AT Vught, beheerd door Stichting Vughterstede in Vught, ook toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2832187, de toelatingswijziging van 4 augustus 2006 met kenmerk EB-U-2678222 aan Verzorgingshuis Koningin Emmahuis, Oranjehof 27, 4141 GC te Leerdam, beheerd door Stichting Huisvesting, Zorg & Dienstverlening voor Ouderen te Leerdam, gecorrigeerd.

CIBG TZi 2836216, NursingCare, Nieuwe Daarlerveenseweg 10, 7671 SK Vriezenveen, eenmanszaak, toegelaten als thuiszorgorganisatie voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2841519, toelating verleend aan De Reeve, Hilbert van Dijkstraat 9, 8264 PC Kampen, beheerd door Stichting De Reeve te Kampen, voor capaciteitsuitbreiding met 12 plaatsen voor licht verstandelijke gehandicapte jongeren met psychiatrische problematiek (MFC-plaatsen), onder gelijktijdige reductie van de capaciteit met 12 plaatsen voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren (LVGj).

CIBG TZi 2837270, toelating verleend aan Prisma, Biesbosweg 14, 5145 PZ Waalwijk, beheerd door Stichting Prisma te Waalwijk, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 8 KDC-plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap.

CIBG TZi 2840607, toelating verleend aan Huize Salvia, Buntlaan 60, 3971 JE Driebergen-Rijsenburg, beheerd door de Ita Wegman Stichting te Driebergen-Rijsenburg, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 42 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling en ondersteunende diensten.

CIBG TZi 2846281, toelating verleend aan Verpleeghuis De Wijngaard, Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin, beheerd door Stichting Gereformeerde Zorg-en Woonvoorziening te Bosch en Duin, voor het realiseren van fase III nieuwbouw voor 16 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking.

CIBG TZi 2846166, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Zozijn regio Midden-IJssel, Molenallee 50, 7384 AN te Wilp, beheerd door Stichting Zozijn te Zutphen, gewijzigd van 569 plaatsen in 670 plaatsen.

CIBG TZi 2846164, diverse wijzigingen verwerkt in de toelating als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Paulus Stichting, Watersley 1, 6132 KA Sittard, beheerd door Stichting Pepijn en Paulus in Echt.

CIBG TZi 2844266, Zozijn regio Apeldoorn Zutphen, Postbus 4060, 7200 BB te Zutphen, beheerd door Stichting Zozijn te Zutphen, toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 6, 7, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit is vastgesteld op 52 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap.

CIBG TZi 2844120, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van De Zon, Zutphenseweg 32, 7251 DK te Vorden, beheerd door Stichting Zozijn te Zutphen, gewijzigd van 21 plaatsen in 27 plaatsen.

CIBG TZi 2844268, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Zutphen / De Noordhoek, Kuiperstraat 2, 7201 HJ te Zutphen, beheerd door Stichting Zozijn te Zutphen, gewijzigd van 16 plaatsen in 24 plaatsen.

24 april 2008

CIBG TZi 2842183, toelating verleend aan De Woonvorm, Spaarbekkenkade 35, 1441 WX Purmerend, beheerd door Stichting Woonvoorzieningen Lichamelijk Gehandicapten Noord-Holland Midden te Purmerend, voor het realiseren van uitbreiding met 1 plaats voor verzekerden met een lichamelijke handicap door (her)gebruik van ruimte in bestaande, grootschalige voorzieningen.

CIBG TZi 2835391, ZorgSaam wooncentrum Vremdieke, Irisstraat 30, 4542 EE Hoek, beheerd door Stichting ZorgSaam in Terneuzen, toe als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunde begeleiding, activerende begeleiding en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2835380, ZorgSaam wooncentrum Coensdike, Gaaiperswei 1, 4527 HD Aardenburg, beheerd door Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen, toegelaten als instelling voor persoonlijk verzorging, verpleging en ondersteuning begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2835326, ZorgSaam Thuis, Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen, beheerd door Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 7 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2835371, ZorgSaam wooncentrum Emmaus, Handboogstraat 6, 4515 CW IJzendijke, beheerd door Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen, toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2841802, toelating verleend aan Verpleeghuis Regina Pacis, Velperweg 158, 6824 MD Arnhem, beheerd door Stichting Attent, wonen, welzijn, zorg te Rheden, voor het realiseren van vervangende nieuwbouw voor 3 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking.

25 april 2008

CIBG TZi 2835386, ZorgSaam woonzorgcentrum Bachten Dieke, Koninginnelaan 2, 4532 BP Terneuzen, beheerd door Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen, toegelaten als instelling voor persoonliijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en verblijf, als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2847701, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Aveleijn, Gotestraat 260, 7622 GW te Borne, beheerd door de gelijknamige stichting aldaar, gewijzigd van 585 plaatsen in 717 plaatsen. Bij gelijke beschikking, is Aveleijn, Gotestraat 260, 7622 GW te Borne, beheerd door de gelijknamige stichting, toegelaten als instelling voor de functie behandeling als bedoeld in de artikel 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2835472, ZorgSaam Ziekenhuis, Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen, beheerd door Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen, toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg en voor de functies voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2845289, Stichting Therapeutisch Centrum Flevoland, Espelerweg 12-1, 8303 HX Emmeloord, statutair gevestigd in Noordoostpolder, toegelaten als instelling voor ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2840028, toelating verleend aan Verpleeghuis Nieuw Graswijk, Beilerstraat 215, 9401 PJ Assen, beheerd door Stichting Interzorg Noord-Nederland te Assen, voor wijzigen bouwlocatie vervangende nieuwbouw voor 55 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en 12 plaatsen dagbehandeling.

CIBG TZi 2843562, Maatschappelijke Opvang Breda e.o., Bredaseweg 39, 5111 GD Baarle Nassau, beheerd door de gelijknamige stichting te Breda, ook toegelaten als instelling voor behandeling en verblijf als bedoeld in de artikelen 8 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De capaciteit is vastgesteld op 33 plaatsen. Van de 33 plaatsen zijn 29 plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische aandoening en 4 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap. De toelating als instelling voor verblijf geldt voor verzekerden met een psychiatrische aandoening, psychosociale problemen, een verstandelijke handicap en een somatische aandoening of beperking.

CIBG TZi 2841953, toelating verleend aan Woon-zorgcentrum Schoonoord, Tromplaan 35, 3742 AB Baarn, beheerd door Zorgpalet Gooi en Vecht te Huizen voor het realiseren van (vervangende) nieuwbouw van 36 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking (waarvan 10 extra plaatsen) en 20 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen onder gelijktijdige reductie van 84 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen. Ook is Woon-zorgcentrum Schoonoord toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2842415, toelating verleend aan Bejaardencentrum Aelserhof, Aelserhof 1, 6181 LB Elsloo, beheerd door Vivantes Zorggroep te Geleen, voor het realiseren van nieuwbouw voor 18 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en 30 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking en algemene voorzieningen ten behoeve van een expertisecentrum. Ook is Bejaardencentrum Aelserhof toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2844634, PrivaZorg AWBZ B.V., Pottenbakkersstraat 11, 2645 KR te Delfgauw, statutair gevestigd te Amersfoort toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 7 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2846556, toelating verleend aan Dr. Leo Kannerhuis, Houtsniplaan 1 a, 6865 XZ Doorwerth, beheerd door Stichting Dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth, voor het realiseren van tijdelijke huisvesting ten behoeve van 6 plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische aandoening (leef- en leervoorziening voor autisten) op de locatie Neerbosch te Nijmegen.

CIBG TZi 2844636, PrivaZorg AWBZ B.V., Sandebuur 19, 9315 TG te Roderwolde, statutair gevestigd te Amersfoort, toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 7 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

28 april 2008

CIBG TZi 2846833, op grond van artikel 5, eerste lid van de WTZi, de capaciteit als instelling voor verblijf van HVO Querido, Wibautstraat 133-d, 1097 DN Amsterdam, beheerd door de gelijknamige stichting aldaar, gewijzigd van van 448 plaatsen in 520 plaatsen als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2834801, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van Amarant West-Brabant, Leijakkerplein 4, 4891 NS Rijsbergen, beheerd door Stichting Amarant te Tilburg, gewijzigd van 612 plaatsen in 662 plaatsen.

CIBG TZi 2847216, toelating verleend aan Woon- en Zorgcentrum Hof van Blom, Hof van Blom 5, 8051 JT Hattem, beheerd door Driezorg Stichting voor Wonen Zorg en Welzijn te Zwolle, voor het realiseren van nieuwbouw voor 30 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en 10 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking. Ook is Woon- en Zorgcentrum Hof van Blom toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2846184, toelating verleend aan Verpleeghuis Sint Elisabeth, Langestraat 74, 7491 AJ Delden, beheerd door Stichting Carint te Hengelo, voor het realiseren van (huur van) renovatie en (vervangende) nieuwbouw voor het realiseren van renovatie en (vervangende) nieuwbouw voor: - 42 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en 3 extra plaatsen, onder reductie van 90 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking; - 38 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking en 1 extra plaats, onder reductie van 85 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking; - uitbreiding van het centraal kantoor.

CIBG TZi 2846236, toelating verleend aan Zorgcentrum Het Woolde, Geerdinksweg 130, 7555 DR Hengelo, beheerd door Stichting Carint te Hengelo voor het realiseren van (vervangende) nieuwbouw voor 24 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en 1 extra plaats (b. Woolderseweg), 18 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking, 3 extra plaatsen, 32 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen en 5 TOP (c. Hengelo Noord), 24 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en 1 extra plaats (d. Elisabethweg). Ook is Zorgcentrum Het Woolde, Geerdinksweg 130, 7555 DR Hengelo, beheerd door Stichting Carint te Hengelo, toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2846234, toelating verleend aan Zorgcentrum Humanitas, Hennepstraat 4, 7552 DN Hengelo, beheerd door Stichting Carint te Hengelo, het realiseren van renovatie voor 24 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen, 3 TOP, 18 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking, 6 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking en 3 extra plaatsen (Hoogbouw/Hengelo Zuidoost). Ook is Zorgcentrum Humanitas toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2842533, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, De Blauwe Reiger, Molenweidtje 6, 1862 BC Bergen, beheerd door Stichting Heliomare te Wijk aan Zee, gewijzigd van 45 plaatsen in 47 plaatsen.

CIBG TZi 2830266, toelating verleend aan Verzorgingshuis De Mieden, Hoofdstraat 61a, 9982 AB Uithuizermeeden, beheerd door Stichting Voorzieningen Ouderen Noord-Nederland te Sappemeer, voor het realiseren van huur voor capaciteitsuitbreiding met 27 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking onder gelijktijdige reductie van 35 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen en verbouwing van algemene voorzieningen waaronder een productiekeuken tot satellietkeuken.

CIBG TZi 2838126, toelating verleend aan De Merwebolder, Craijensteijn 1, 3363 AA Sliedrecht, beheerd door ASVZ Zuid West te Sliedrecht, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 24 SGLVG-plaatsen.

CIBG TZi 2837421, toelating verleend aan GVT Molenheim, Dominee B Toesplein 7-9, 2953 XW Alblasserdam, beheerd door Stichting Adullam Gehandicaptenzorg te Barneveld, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 4 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap.

CIBG TZi 2847923, toelating verleend aan Verpleeghuis De Bieslandhof, Beukenlaan 2, 2612 VC Delft, beheerd door Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest te Delft, voor het realiseren van capaciteitsuitbreiding met 4 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking bestemd voor palliatieve zorg.

CIBG TZi 2823258, toelating verleend aan Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest, Beukenlaan 2, 2612 VC Delft, beheerd door gelijknamige Stichting, voor het realiseren van vervangende nieuwbouw met 1 extra plaats en 2 tijdelijke opvangplaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen.

CIBG TZi 2847320, de termijn waarbinnen stichting JellinekMentrum een vergunning dient aan te vragen bij het College bouw zorginstellingen verlengd tot 1 januari 2010.

CIBG TZi 2840602, toelating verleend aan Huize Vincentius, Schoorstraat 4, 5071 RA Udenhout, beheerd door Stichting Huize Vincentius te Udenhout, voor het realiseren van vervangende nieuwbouw voor 170 plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap, 168 plaatsen ondersteunende begeleiding, 213 plaatsen behandeling met activerende begeleiding en 350 plaatsen ondersteunende diensten.

CIBG TZi 2845974, toelating verleend aan Verpleeghuis Evean De Noordse Balk, Krommenieerweg 181, 1521 HG Wormerveer, beheerd door Stichting Evean Zorg te Purmerend, voor het realiseren van vervangende nieuwbouw voor 96 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking en 64 plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking.

CIBG TZi 2838136, toelating verleend aan Zorgcentrum Nieuwehagen, Gervenstraat 2, 5211 PD ’s-Hertogenbosch, beheerd door Stichting Nieuwebrug te Ammerzoden, voor het realiseren van renovatie/interimhuisvesting voor 40 plaatsen voor verzekerden met een somatische/psychogeriatrische aandoening of beperking en 51 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische en/of somatische aandoening of beperking en/of psychosociaal probleem.

29 april 2008

CIBG TZi 2832194, Psychologen Praktijk Veldhoven, Provincialeweg 47, 5503 HB te Veldhoven, statutair gevestigd te Veldhoven toegelaten als instelling voor voor de functies ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling als bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2847510, de capaciteit als instelling voor verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, van De Compaan, Buitenklingen 11, 2554 BT ’s-Gravenhage, beheerd door de gelijknamige stichting aldaar, gewijzigd van van 313 plaatsen met behandeling in 304 plaatsen met behandeling en 605 plaatsen zonder behandeling.

CIBG TZi 2835474, toelating verleend aan Verzorgingshuis De Wheme, Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, beheerd door Stichting Sensire De Berkel te Zutphen, voor het huren van nieuwbouw voor 18 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking onder gelijktijdige reductie van 48 plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende psychosociale problemen. Ook is Verzorgingshuis De Wheme toegelaten als instelling voor activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

CIBG TZi 2840117, toelating verleend aan Verpleeg- en Reactiverings Inrichting De Beukenhof, Nieuw Loosdrechtsedijk 24, 1231 KX Loosdrecht, beheerd door Zorginstellingen Loosdrecht te Loosdrecht, voor het realiseren van deconcentratie van 25 plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking.

CIBG TZi 2848280, toelating verleend aan Heimerstein, Cuneraweg 12, 3911 RN Rhenen, beheerd door Stichting De Opbouw te Utrecht, voor het realiseren van terreininfrastructuur ten behoeve van de herstructurering van locatie Heimerstein.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl