Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2008, 75 pagina 8Overig

Beëindiging medisch-ethische toetsingscommissie

Met ingang van 10 april 2008 heeft onderstaande medisch-ethische toetsingscommissie haar werkzaamheden beëindigd:

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Medisch Ethische Commissie

Postbus 95500

1090 HM Amsterdam

Bovengenoemde medisch-ethische toetsingscommissie beschikte over een erkenning in de zin van artikel 16 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Deze erkenning is bij besluit van 10 april 2008 door de CCMO o.g.v. art. 25, eerste lid, onder a, van de WMO, ingetrokken.