Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2008, 74 pagina 10Overig

Herbenoemingen regionale toetsingscommissies euthanasie

15 april 2008

PG/E-2835971

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding;

Besluiten:

Artikel 1

De benoeming van de heer mr. J.J.H. Suyver als voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie te Rijswijk met ingang van 1 april 2008 te verlengen met een tweede termijn.

Artikel 2

De benoeming van mevrouw mr. M.E.A. Wildenburg als plaatsvervangend voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie te Rijswijk met ingang van 1 april 2008 te verlengen met een tweede termijn.

Artikel 3

De benoeming van de heer prof. mr. C. Kelk als plaatsvervangend voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie te ’s-Hertogenbosch met ingang van 1 april 2008 te verlengen met een tweede termijn.

Artikel 4

De benoeming van de heer drs. H.H.M. Hassing als arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie te Arnhem met ingang van 1 april 2008 te verlengen met een tweede termijn.

Artikel 5

De benoeming van de heer dr. N.P. van Duijn als plaatsvervangend arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie te Haarlem met ingang van 1 april 2008 te verlengen met een tweede termijn.

Artikel 6

De benoeming van de heer drs. G.K. Kimsma als arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie te Rijswijk met ingang van 1 april 2008 te verlengen met een tweede termijn.

Artikel 7

De benoeming van de heer drs. J. Douma als arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie te ’s-Hertogenbosch met ingang van 1 april 2008 te verlengen met een tweede termijn.

Artikel 8

De benoeming van de heer drs. E. Hendriksen als plaatsvervangend arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie te ’s-Hertogenbosch met ingang van 1 april 2008 te verlengen met een tweede termijn.

Artikel 9

De benoeming van mevrouw drs. L.S. van Epenhuysen als plaatsvervangend ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie te Groningen met ingang van 1 april 2008 te verlengen met een tweede termijn.

Artikel 10

De benoeming van mevrouw Y. Orobio de Castro als plaatsvervangend ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie te Haarlem met ingang van 1 april 2008 te verlengen met een tweede termijn.

Artikel 11

De benoeming van de heer prof. dr. G.A. den Hartogh als ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie te Rijswijk met ingang van 1 april 2008 te verlengen met een tweede termijn.

Artikel 12

De benoeming van mevrouw prof. dr. M.A. Verkerk als plaatsvervangend ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie te Rijswijk met ingang van 1 april 2008 te verlengen met een tweede termijn.

Artikel 13

De benoeming van de heer prof. dr. G.A.M. Widdershoven als ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie te ’s-Hertogenbosch met ingang van 1 april 2008 te verlengen met een tweede termijn.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,M. Bussemaker.
De Minister van Justitie,E.M.H. Hirsch Ballin.