Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2008
Nr. 68

Gepubliceerd op 8 april 2008Schrapping aanduiding politieke groepering uit de registers

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft bij besluit van 28 maart 2008 op grond van artikel G 1 van de Kieswet jo. artikel Y 2 van de Kieswet besloten, overwegende dat de politieke groepering ‘Lijst Pim Fortuyn’ blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam van 8 februari 2008 met ingang van 1 januari 2008 heeft opgehouden te bestaan, in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ambtshalve de onder nummer 90 geregistreerde aanduiding ‘Fortuyn’ te schrappen.

2. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement heeft bij besluit van 28 maart 2008 op grond van artikel G 1 van de Kieswet jo. artikel Y 2 van de Kieswet besloten, overwegende dat de politieke groepering ‘Lijst Pim Fortuyn’ blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam van 8 februari 2008 met ingang van 1 januari 2008 heeft opgehouden te bestaan, in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement ambtshalve de onder nummer 19 geregistreerde aanduiding ‘Lijst Pim Fortuyn’ te schrappen.

3. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 4 april 2008.
H.R.B.M. Kummeling, voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, respectievelijk voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl