Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2008, 65 pagina 18Benoemingen en ontslagen

Rectificatie Besluit benoeming en bezoldiging Adviescommissie Waddenfonds

In Staatscourant nr. 56 van 19 maart 2008 is het Besluit benoeming en bezoldiging Adviescommissie Waddenfonds geplaatst. Hierin is een onjuiste ondertekening geplaatst. Deze dient te luiden:

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

namens deze:

de Directeur-Generaal Ruimte,

C.B.F. Kuijpers.