Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2008, 56 pagina 19Overig

Certificaat voor Stichting Arbo- en Milieudienst Siemens Nederland

Bureau Veritas Certification Nederland B.V. heeft op 17 maart 2008 een certificaat inzake de Regeling Certificatie Arbodiensten verleend aan Stichting Arbo- en Milieudienst Nederland. Het certificaat onder Richtlijn Arbodiensten met nummer NL8000395 is geldig vanaf 19 februari 2008 t/m 19 februari 2011.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen eisen aan arbodiensten, die werkgevers bijstand verlenen bij het uitvoeren van de in artikel 14 van de Arbowet genoemde kerntaken. Door het behalen van het CRA-certificaat kan Stichting Arbo- en Milieudienst Siemens Nederland . aantonen dat zij aan deze eisen voldoet.

Gedurende de looptijd van het certificaat zal Bureau Veritas Certification Nederland B.V. jaarlijks een audit uitvoeren om te toetsen of de desbetreffende arbodienst nog steeds aan de eisen voldoet.