Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2008, 54 pagina 9Besluiten van algemene strekking

Wijziging samenstelling enkele permanente commissies Adviesraad internationale vraagstukken

Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 10 maart 2008, nr. DJZ/BR/0093-2008

De minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de minister van Defensie en de staatssecretaris voor Europese Zaken;

Gelet op artikel 3 van de Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken;

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2008 worden voor een periode van vier jaar ten behoeve van de permanente Commissie Vrede en Veiligheid:

a. lt. gen. b.d. M.L.M. Urlings, wonende te Voorschoten, benoemd tot vice-voorzitter;

b. drs. D.J. Barth, wonende te Gouda, benoemd tot lid;

c. mevrouw dr. I. Duyvesteyn, wonende te Leidschendam, benoemd tot lid; en

d. mevrouw mr. C.F. Meindersma, wonende te Amsterdam, benoemd tot lid.

Artikel 2

Met ingang van 1 januari 2008 wordt voor een periode van vier jaar ten behoeve van de permanente Commissie Ontwikkelingssamenwerking:

a. prof. dr. A. de Ruijter, wonende te Bosch en Duin, herbenoemd tot voorzitter;

b. ing. A. van der Velden, wonende te Schoorl, herbenoemd tot lid; en

c. prof. dr. ir. D.J.M. Hilhorst, wonende te Utrecht, benoemd tot lid.

Artikel 3

Met ingang van 1 januari 2008 worden voor een periode van vier jaar ten behoeve van de permanente Commissie Europese Integratie:

a. prof. dr. A. van Staden, wonende te Leiderdorp, benoemd tot voorzitter;

b. mevrouw dr. P.C. Plooij-van Gorsel, wonende te Oude Wetering, benoemd tot vice-voorzitter;

c. dr. W.F. van Eekelen, wonende te Den Haag, herbenoemd tot lid; en

d. mevrouw drs. K.M.H. Peijs, wonende te Middelburg, benoemd tot lid.

Artikel 4

Met ingang van 1 januari 2008 worden voor een periode van vier jaar ten behoeve van permanente Commissie Mensenrechten:

a. prof. dr. W.J.M. van Genugten, wonende te Malden, herbenoemd tot voorzitter;

b. mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart, wonende te Amsterdam, herbenoemd tot vice-voorzitter; en

d. prof. mr. C. Flinterman, wonende te Maastricht, herbenoemd tot lid.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en aan belanghebbenden worden toegezonden.

De minister van Buitenlandse Zaken,M.J.M. Verhagen.