Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie AutoriteitStaatscourant 2008, 49 pagina 25Besluiten van algemene strekking

Vaststelling jaarrekening OPTA 2007

Conform de artikelen 11 en 20 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit (Wet OPTA) stelt het college van OPTA in een openbare vergadering de jaarrekening vast. Tijdens het openbare deel van de collegevergadering van woensdag 26 maart 2008 wordt de jaarrekening van OPTA over het jaar 2007 vastgesteld.

Belangstellenden die dit openbare deel als toehoorder willen bijwonen, dienen dit uiterlijk vrijdag 21 maart aanstaande schriftelijk kenbaar te maken aan mevrouw drs. D.L. Braal-Verhoog, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag.

Het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
namens het college,
D.L. Braal-Verhoog, secretaris.