Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2008, 47 pagina 8Benoemingen en ontslagen

Benoeming en herbenoeming leden Adviesraad internationale vraagstukken

Besluit van 27 februari 2008, nr. 08.000598, houdende benoeming dan wel herbenoeming van enkele leden van de Adviesraad internationale vraagstukken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 20 februari 2008, nr. DJZ/BR/0157-2008, gedaan in overeenstemming met Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Onze Minister van Defensie en de Staatssecretaris voor Europese Zaken;

Gelet op artikel 11, eerste en tweede lid, van de Kaderwet Adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2008 worden voor een tijdvak van vier jaar benoemd tot lid van de Adviesraad internationale vraagstukken:

a. mevrouw mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You, wonende te Amsterdam;

b. mevrouw dr. M. Sie Dhian Ho, wonende te Den Haag;

c. lt.-gen. b.d. M.L.M. Urlings, wonende te Voorschoten.

Artikel 2

Met ingang van 1 januari 2008 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Adviesraad internationale vraagstukken:

a. prof. dr. A. de Ruiter, wonende te Bosch en Duin;

b. mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart, wonende te Amsterdam;

c. prof. dr. W.J.M. van Genugten, wonende te Malden.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan door plaatsing in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de leden van de Adviesraad internationale vraagstukken en aan de Algemene Rekenkamer.

’s-Gravenhage, 27 februari 2008.
Beatrix.
De Minister van Buitenlandse Zaken,M.J.M. Verhagen.