Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2008, 45 pagina 9Overig

Herbenoeming leden Raad van Advies Nederlands Vaccin Instituut

25 februari 2008

Nr. DPenO 2831271

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5 en 6 van het Instellingsbesluit Raad van Advies NVI;

Besluit:

Artikel 1

Tot voorzitter als bedoeld in artikel 5, eerste lid van genoemd besluit, wordt herbenoemd vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009:

de heer H.A.P.M. Pont te Rijswijk.

Artikel 2

Tot lid als bedoeld in artikel 6, eerste lid van genoemd besluit, worden herbenoemd vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008:

de heer J. den Hoed RA te Harderwijk;

mevrouw prof. dr. E.A.M. Sanders te Utrecht.

Artikel 3

Tot lid als bedoeld in artikel 6, eerste lid van genoemd besluit, wordt herbenoemd vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009:

de heer prof. dr. M.C. Horzinek te Bilthoven.

Artikel 4

Tot lid als bedoeld in artikel 6, eerste lid van genoemd besluit, worden (her)benoemd vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011:

de heer dr. P.B.G.M. Belt te Lelystad;

de heer mr. G.J. Bos te Zoetermeer;

de heer dr. R. Dobbelaer te Lokeren (België).

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2008.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,A. Klink.