Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2008
Nr. 45

Gepubliceerd op 4 maart 2008



Herbenoeming leden Raad van Advies Nederlands Vaccin Instituut

25 februari 2008

Nr. DPenO 2831271

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5 en 6 van het Instellingsbesluit Raad van Advies NVI;

Besluit:

Artikel 1

Tot voorzitter als bedoeld in artikel 5, eerste lid van genoemd besluit, wordt herbenoemd vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009:

de heer H.A.P.M. Pont te Rijswijk.

Artikel 2

Tot lid als bedoeld in artikel 6, eerste lid van genoemd besluit, worden herbenoemd vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008:

de heer J. den Hoed RA te Harderwijk;

mevrouw prof. dr. E.A.M. Sanders te Utrecht.

Artikel 3

Tot lid als bedoeld in artikel 6, eerste lid van genoemd besluit, wordt herbenoemd vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009:

de heer prof. dr. M.C. Horzinek te Bilthoven.

Artikel 4

Tot lid als bedoeld in artikel 6, eerste lid van genoemd besluit, worden (her)benoemd vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011:

de heer dr. P.B.G.M. Belt te Lelystad;

de heer mr. G.J. Bos te Zoetermeer;

de heer dr. R. Dobbelaer te Lokeren (België).

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2008.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,A. Klink.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl