Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Samenwerkingsverband Noord NederlandStaatscourant 2008, 248Overig

Uitvoeringsbesluit Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2008 (Uitvoeringsbesluit Ipr 2008)

Als uitvloeisel van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het SNN van 2 december 2008 is ter uitvoering van deze regeling voor het begrotingsjaar 2009 tot het volgende besloten:

Artikel 1

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2009 is:

  • a. voor vestigingsprojecten: € 0,–, en

  • b. voor uitbreidingsprojecten: € 0,–.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 9

Dit besluit kan worden aangehaald als het uitvoeringsbesluit Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2008 begrotingsjaar 2009 (verkort: uitvoeringsbesluit IPR 2008 begrotingsjaar 2009).

Toelichting

In de loop van het jaar 2009 zal de IPR 2008 in aangepaste vorm worden voortgezet. Meer informatie is te verkrijgen bij de

  • Uitvoeringsorganisatie van het SNN

    Laan Corpus den Hoorn 200

    Postbus 779, 9700 AT GRONINGEN

    Telefoon: 050-5224900

Namens het Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland,

J.A. Jorritsma,

voorzitter.