Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie AutoriteitStaatscourant 2008, 28 pagina 14Besluiten van algemene strekking

Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek spamverbod

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommuncatie Autoriteit (OPTA) heeft op 23 januari 2008 een beslissing op het bezwaar van Van Bentem genomen. Het college heeft het bezwaar tegen het afwijzende besluit van OPTA om een handhavingverzoek in te willigen ongegrond verklaard. Bij het optreden tegen spam hanteert het college een prioriteitsstelling.

Op basis van de criteria die in het handhavingsbeleid zijn neergelegd ziet het college in dit specifieke geval geen redenen om een onderzoek te starten. De heroverweging naar aanleiding van de bezwaren geven het college geen aanleiding om anders te beslissen dan in het bestreden besluit.

De volledige tekst van het besluit

(met kenmerk OPTA/IPB/2008/200023)

is gepubliceerd op de website van OPTA,

www.opta.nl.