Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Bouw zorginstellingenStaatscourant 2008, 211 pagina 14Vergunningen

Vergunningen Bouwwerkzaamheden Gezondheidszorg

Het College bouw zorginstellingen, het Bouwcollege, heeft op grond van de Wet toelating zorginstellingen aan de onderstaande instellingen een vergunning verleend voor de bouw of aanleg van voorzieningen.

Het briefnummer is steeds vermeld.

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College bouw zorginstellingen, Postbus 3056, 3502 GB Utrecht.

B05374. Verlening vergunning d.d. 20 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Vivium Zorggroep te Huizen ten behoeve van Verpleegtehuis Naarderheem te Naarden voor voorlooptraject met 15 plaatsen s.z., locatie Ziekenhuis Gooi-Noord te Blaricum.

B05390. Verlening vergunning d.d. 10 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van De Vitalis Zorg Groep te Eindhoven ten behoeve van Verpleeghuis Peppelrode te Eindhoven voor uitbreiding door huur van 10 verblijfsplaatsen s.z. op locatie Hospice Het Kasteel te Eindhoven.

B06346/F06313/B08196. Verlening vergunning d.d. 7 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Vierstroomzorgring B.V. te Gouda ten behoeve van verpleeghuis REC te Zoetermeer en het bestuur van Stichting Saffier te Den Haag ten behoeve van verpleeghuis Preva te Den Haag voor koop van tijdelijke huisvesting op het terrein Woonhart II.

B07232. Verlening aanvullende vergunning d.d. 20 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Zorgpartners Midden-Holland te Gouda ten behoeve van Zorgcentrum Vijverhof te Bodegraven voor de renovatie en omzetting van 8 verblijfsplaatsen in de categorie licht naar 8 plaatsen p.g. op de 3e verdieping van Zorgcentrum Vijverhof.

B07260/F07217/F07218. Verlening vergunning d.d. 20 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen te Bladel ten behoeve van Floriaan te Bladel voor (vervangende) nieuwbouw voor 33 verblijfsplaatsen licht, 4 hospiceplaatsen en 4 TOP.

B07525. Verlening vergunning d.d. 13 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Argos Zorggroep te Schiedam ten behoeve van Zorggroep Waterweg-Noord te Schiedam voor nieuwbouw voor 150 plaatsen zwaar s.z. en 4 extra plaatsen.

B07579/B07581/B07582. Verlening vergunning d.d. 20 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Savant, organisatie voor zorg te Helmond ten behoeve van Zorgcentrum De Lisse te Asten, Verzorgingshuis Sonnehove te Someren en Zorgcentrum Alphonsus te Helmond voor het overhevelen van 55 verblijfsplaatsen p.g. van Sint Anna Zorggroep alsmede toevoeging van de functies behandeling en activerende begeleiding.

B07639. Verlening vergunning d.d. 10 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Zorggroep Noord-west Veluwe te Ermelo ten behoeve van Stichting Zorggroep Noord-west Veluwe te Ermelo voor vervangende nieuwbouw voor 48 verblijfsplaatsen p.g., 4 extra plaatsen en algemene voorzieningen voor 122 plaatsen (48 p.g./74 s.z.) op locatie Sonnevanck te Harderwijk.

B08035. Verlening vergunning d.d. 8 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van De Basis te Hilversum ten behoeve van Verzorgingshuis Flat Kerkelanden te Hilversum voor de fase sloop en vervangende nieuwbouw van de keuken en realisatie van parkeervoorzieningen.

B08040. Verlening vergunning d.d. 20 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Protestant Christelijke Stichting WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert ten behoeve van WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert voor ombouw van 30 plaatsen licht naar 30 plaatsen p.g., vooruitlopend op vervangende nieuwbouw.

B08090. Verlening vergunning d.d. 10 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest te Delft ten behoeve van Verpleeghuis De Kreek te 's-Gravenzande voor nieuwbouw voor 6 verblijfsplaatsen p.g.

B08108. Verlening vergunning d.d. 8 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Zorggroep Plantein te Joure ten behoeve van Verpleeghuis De Flecke te Joure voor huur van vervangende nieuwbouw voor 12 verblijfsplaatsen p.g. op locatie Sevenwolden te Joure.

C08007. Verlening vergunning d.d. 10 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Mondriaan Zorggroep te Heerlen ten behoeve van Mondriaan Zorggroep te Heerlen voor nieuwbouw voor 110 klinische plaatsen voor ouderen waarvan 80 plaatsen vervangende huisvesting en 30 plaatsen capaciteitsuitbreiding.

C08026. Verlening vergunning d.d. 15 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Leger Des Heils Welzijns en Gezondheidszorg te Almere ten behoeve van RIBW Leger des Heils GGZ Amsterdam te Amsterdam Zuidoost voor uitbreiding van de capaciteit met 50 RIBW-plaatsen, die, vooruitlopend op definitieve (kleinschalige) huisvesting, voor een periode van 2 jaar worden ondergebracht in tijdelijke huisvesting aan de Generatorweg 2–4 in Amsterdam.

C08030. Verlening vergunning d.d. 13 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Symfora Groep te Amersfoort ten behoeve van Symfora Groep te Amersfoort voor nieuwbouw van een GGZ-centrum voor langdurig zorgafhankelijken (De Mauritzhof) te Bussum.

C08035. Verlening vergunning d.d. 15 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Leger Des Heils Welzijns en Gezondheidszorg te Almere ten behoeve van RIBW Leger des Heils GGZ Twente te Enschede voor de oprichting van de RIBW Leger des Heils GGZ Twente met 24 plaatsen, die, vooruitlopend op definitieve (kleinschalige) huisvesting, voor een termijn van twee jaar worden ondergebracht in een bestaande voorziening aan de C.J. Snuifstraat 45 te Enschede.

C08036. Verlening vergunning d.d. 15 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Leger De Heils Welzijns en Gezondheidszorg te Almere ten behoeve van Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn Gelderland te Apeldoorn voor de vervangende huisvesting voor 9 plaatsen van Groot Batelaar door huur van een pand aan de Nieuwe Stationsstraat 25 te Ede.

C08045. Verlening vergunning d.d. 15 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van GGZ Drenthe, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg te Assen ten behoeve van GGZ Drenthe te Assen voor sloop van voormalige werkplaatsen van de Technische Dienst in Assen en Beilen, alsmede sloop van drie voormalige personeelsflats, inclusief recreatieruimte, te Assen.

C08047. Verlening vergunning d.d. 10 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Rivierduinen te Oegstgeest ten behoeve van Rivierduinen te Oegstgeest voor de nieuwbouw van 24 plaatsen in een woon/werkvoorziening voor autisten WWA) op de locatie Oegstgeest.

C08051. Verlening vergunning d.d. 10 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van De Gelderse Roos te Wolfheze ten behoeve van De Gelderse Roos te Wolfheze voor de huur van een interimvoorziening met 42 plaatsen voor klinische psychotherapie in een (voormalig) herstellingsoord te Lunteren.

C08057. Verlening vergunning d.d. 14 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Leger Des Heils Welzijns en Gezondheidszorg te Almere ten behoeve van RIBW Leger des Heils GGZ Utrecht te Utrecht voor huur van een nieuw te bouwen hostel voor verslaafden met 35 plaatsen in de wijk Leidsche Rijn te Utrecht.

D06093. Verlening vergunning d.d. 10 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Koninklijke Visio, Landelijke Stichting Blinden en Slechtzienden te Huizen ten behoeve van De Heukelom te Haren voor herinrichting terrein locatie Visio De Heukelom te Haren.

D03066w. Verlening gewijzigde vergunning d.d. 9 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Maeykehiem te Sint Nicolaasga ten behoeve van Maeykehiem te Sint Nicolaasga voor vervangende nieuwbouw voor 40 plaatsen verblijf en capaciteitsuitbreiding met 4 plaatsen verblijf, waarvan in totaal 16 SGLVG-verblijfsplaatsen, middels bouw van acht woningen op de hoofdlocatie.

D07165. Verlening vergunning d.d. 20 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Gemiva-SVG Groep te Gouda ten behoeve van Swetterhage te Zoeterwoude voor ruimtelijke uitbreiding voor 38 plaatsen dagbesteding (waarvan 15 SGLVG) in zorgboerderij Cronesteijn te Leiden.

D07403. Verlening vergunning d.d. 20 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Kempenhaeghe te Heeze voor het met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 omzetten van de toelating voor verblijf van 75 plaatsen voor cliënten met een somatische aandoening of beperking in 75 plaatsen voor mensen met een verstandelijke handicap.

D07437. Verlening vergunning d.d. 17 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting De Bruggen te Alphen aan den Rijn ten behoeve van De Bruggen Groene Hart Zuid te Zwammerdam voor vervangende nieuwbouw voor 80 plaatsen ondersteunende begeleiding (kinderboerderij, plantenkas en werkplaatsenschuur) alsmede ruimte voor ondersteunende diensten op hoofdlocatie Hooge Burch te Zwammerdam.

D08076. Verlening vergunning d.d. 17 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting 's Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort ten behoeve van Willem van den Bergh te Noordwijk voor amoveren van de gebouwen aan de Wintertuinlaan 1, 6–8, 10, 12–16 en Kersenhof 8 op de hoofdlocatie te Noordwijk.

D08092. Verlening vergunning d.d. 10 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Adullam Gehandicaptenzorg te Barneveld ten behoeve van Kroonheim te Uddel voor capaciteitsuitbreiding met 9 plaatsen verblijf door nieuwbouw op locatie Kroonheim te Uddel.

D08095. Verlening vergunning d.d. 21 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting De Bruggen te Alphen aan den Rijn ten behoeve van De Bruggen Groene Hart Zuid te Zwammerdam voor vervangende nieuwbouw voor 109 plaatsen ondersteunende begeleiding (dagbesteding) op locatie Hooge Burch te Zwammerdam.

D08117. Verlening vergunning d.d. 21 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Hendrik van Boeijen te Assen ten behoeve van Hendrik Van Boeijenoord te Assen voor vervangende huisvesting door nieuwbouw voor 2 plaatsen verblijf en 50 plaatsen ondersteunende begeleiding (dagbesteding) op de hoofdlocatie Park Diepstroeten.

D08132. Verlening vergunning d.d. 17 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting De Trans te Rolde ten behoeve van De Trans te Rolde voor de ruimtelijke uitbreiding voor 20 plaatsen ondersteunende begeleiding (dagbesteding) door nieuwbouw aan het Leeuwerikenveld 3 te Emmen.

D08141. Verlening vergunning d.d. 17 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting De Trans te Rolde ten behoeve van De Trans te Rolde voor uitbreiding met 16 plaatsen ondersteunende begeleiding (dagbesteding) door huur van ruimten in een pand aan de Sallandsestraat te Coevorden.

D08142. Verlening vergunning d.d. 17 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting De Trans te Rolde ten behoeve van De Trans te Rolde voor de ruimtelijke uitbreiding voor 13 plaatsen ondersteunende begeleiding en capaciteitsuitbreiding voor 15 plaatsen ondersteunende begeleiding (dagbesteding) door huur van ruimten in een pand aan de Langestraat te Klazienaveen.

F06279. Verlening vergunning d.d. 21 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Zorggroep Meander te Veendam ten behoeve van Verzorgingshuis Kloosterheerd te Ter Apel voor de renovatie en huur van deel van de algemene voorzieningen.

F07139/B07165. Verlening vergunning d.d. 20 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Woonzorgcentra Breukelen te Breukelen ten behoeve van Verzorgingshuis Overdorp te Kockengen voor de huur van tijdelijke huisvesting voor 8 plaatsen p.g. en 14 plaatsen licht.

F07340. Verlening vergunning d.d. 21 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Humanistische Stichting voor Huisvesting en Verzorging van Ouderen De Polbeek te Zutphen ten behoeve van Verzorgingshuis De Polbeek te Zutphen voor vervangende nieuwbouw voor 80 verblijfsplaatsen.

F07350. Verlening vergunning d.d. 20 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Stichting Prot. Chr. Woon- en Zorgcentrum De Lichtkring te Zwijndrecht ten behoeve van Protestant Christelijk Woon- en Zorgcentrum De Lichtkring te Zwijndrecht voor de huur van tijdelijke huisvesting 53 verblijfsplaatsen en 2 TOP in de categorie licht.

F07373/B07504. Verlening vergunning d.d. 8 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Rooms Katholieke Stichting Zorgcentra Meerlanden te Badhoevedorp ten behoeve van Zorgcentrum De Meerstede te Hoofddorp voor renovatie voor ombouw naar 44 verblijfsplaatsen p.g. en 6 verblijfsplaatsen.

F07391. Verlening vergunning d.d. 10 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Zorggroep Sint Maarten te Denekamp ten behoeve van Zorgcentrum St. Theresia te Joure voor huur van vervangende nieuwbouw voor 48 verblijfsplaatsen.

F08090. Verlening vergunning d.d. 20 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van Vierstroomzorgring B.V. te Gouda ten behoeve van Vierstroomzorgring B.V. te Gouda voor interimhuisvesting ten behoeve van de nieuwbouw van Stolwaard te Stolwijk.

F08181. Verlening vergunning d.d. 10 oktober 2008 als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet toelating zorginstellingen aan het bestuur van de Woonmensen/KWZA te Apeldoorn ten behoeve van Verzorgingshuis Hubertus te Apeldoorn voor huur van tijdelijke huisvesting voor 70 verblijfsplaatsen in de categorie licht.