Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2008, 196 pagina 9Benoemingen en ontslagen

Benoeming leden Adviescommissie Euro Trans Bio

28 september 2008

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van de Subsidieregeling ETB-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten en artikel 6 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten;

Besluit:

Enig artikel

Te rekenen vanaf 1 januari 2008 worden voor een periode van één jaar tot lid van de Adviescommissie Euro Trans Bio benoemd:

a. mevrouw prof. dr. S. M. van der Vies, te Amstelveen, tevens voorzitter;

b. de heer drs. H. van den Berg, te Oss.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie Euro Trans Bio.

De Minister van Economische Zaken,namens deze:
R.M. Bergkamp,
directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie.