Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2008, 189 pagina 2Overig

Herbenoeming leden Mijnraad

24 september 2008

Nr. ET/EM / 8123744

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 106 van de Mijnbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 juni 2008 wordt voor een periode van vier jaar tot lid van de Mijnraad herbenoemd jhr. dr. H.A. van Adrichem Boogaert te Aerdenhout.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 1 maart 2008 wordt voor een periode van vier jaar tot lid van de Mijnraad herbenoemd prof. dr. ir. R.H. Heerema te Brasschaat, België.

Artikel 3

Te rekenen vanaf 1 mei 2008 wordt voor een periode van vier jaar tot lid van de Mijnraad herbenoemd mw. E. Tuijnman te Elst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Mijnraad.

’s-Gravenhage, 24 september 2008.
De Minister van Economische Zaken,namens deze:
M.M. Frequin,
directeur-generaal van Energie en Telecom.