Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2008, 189 pagina 11Overig

Mutaties Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Besluit van 17 september 2008, nr. 08.002648, houdende eervol ontslag van de zittende voorzitter, benoeming van de nieuwe voorzitter en benoeming van een nieuw lid van de Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 september 2008, kenmerk PG/E-2873831;

Gelet op artikel 14 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Eervol ontslag wordt verleend aan de heer prof. dr. J.L.H. Evers, als voorzitter van de Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, met ingang van 1 november 2008.

Artikel 2

Te benoemen als voorzitter van de Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, de heer prof. dr. G. Koëter, voor een periode van vier jaar, met ingang van 1 november 2008.

Artikel 3

Te benoemen als lid-embryodeskundige van de Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, de heer prof. dr. M.J. Heineman, voor een periode van vier jaar, met ingang van 1 november 2008.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 september 2008.
Beatrix.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,M. Bussemaker.