Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2008, 185 pagina 6Overig

Herbenoeming lid College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

5 september 2008

Nr. GMT/MVG 2874117

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Geneesmiddelenwet;

Besluit:

Artikel 1

Tot lid van het College ter beoordeling van geneesmiddelen wordt herbenoemd: de heer dr. M.F. Peeters, voor de periode van 1 oktober 2008 tot 1 oktober 2012.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,A. Klink.

Toelichting

Het onderhavige besluit voorziet er in dat het lidmaatschap van dr. Peeters van het College ter beoordeling van geneesmiddelen met vier jaar wordt gecontinueerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.