Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2008, 166 pagina 10Overig

Herbenoeming leden Algemene Energieraad

Besluit van 18 augustus 2008, nr. 08.002390

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 12 augustus 2008, nr. WJZ/8089087;

Gelet op artikel 11, eerste en tweede lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

1. Te rekenen vanaf 1 juli 2008 wordt tot en met 31 december 2008 tot lid van de Algemene Energieraad herbenoemd: de heer P.H. Vogtländer, te Wassenaar, tevens voorzitter.

2. Te rekenen vanaf 1 juli 2008 wordt voor een periode van twee jaar tot lid van de Algemene Energieraad herbenoemd: de heer drs. G.H.B. Verberg, te Haren.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkenen en aan de Algemene Energieraad.

’s-Gravenhage, 18 augustus 2008.
Beatrix.
De Minister van Economische Zaken,M.J.A. van der Hoeven.