Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2008, 16 pagina 33Overig

Opgave nevenfuncties college, leden in buitengewone dienst en secretaris Algemene Rekenkamer

Stand per 1 januari 2008

President drs. Saskia J. Stuiveling

1. lid bestuur stichting Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam;

2. lid raad van toezicht RO theater, Rotterdam;

3. lid raad van toezicht museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam;

4. lid bestuur stichting Trustfonds Rijksakademie voor Beeldende Kunst, Amsterdam;

5. lid raad van toezicht van de stichting Paleis het Loo Nationaal Museum, Apeldoorn;

6. lid raad van toezicht Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR);

7. lid advisory board Rotterdam School of Management EUR;

8. ad-hoc interviewer maandblad Management Scope;

9. ad-hoc functies binnen de Partij van de Arbeid.

Nrs. 1 t/m 9:

Enkele vergaderingen per jaar; onbezoldigd

Comités van Aanbeveling:

1. landelijk Congres der Bestuurskunde;

2. landelijke Kamer der Verenigingen;

3. stichting Oogfonds Nederland;

4. stichting Nederlands Gesprek Centrum;

5. leerstoel Andrés Bello, universiteit Leiden;

6. historische reeks ‘de Rekenmeesters’;

7. ARMINIUS, podium voor kunst, cultuur en debat, Rotterdam;

8. stichting Correspondentie Desiderius Erasmus;

9. onderzoeksprogramma Culturele Dynamiek van de NWO;

10. project ‘de economie van het geluk’;

11. stichting verfilming Japanse burgerkampen 1942-1945;

12. Liliane Fonds;

13, conferentie van de European Group of Public Administration (EGPA) 2008.

Collegelid drs. P. Zevenbergen

1. voorzitter stichting A.A. van Beekfonds, Rotterdam;

2. voorzitter commissie voor ethiek en good governance van de Union Cycliste Internationale, Aigle;

3. lid algemeen bestuur Gastmann Wichersstichting, Den Haag;

4. voorzitter raad van toezicht stichting Stadswonen, Rotterdam (voorheen Stichting Studentenhuisvesting);

5. lid bestuur stichting Adviesbureau Onroerende Zaken, Rotterdam;

6. voorzitter commissie Bier van het Productschap Dranken, Rotterdam;

7. voorzitter Bosch van Rosenthal Stichting, Voorst;

8. lid bestuur stichting Restauratie Ibach-orgel, Bergen op Zoom;

9. vice-president Audit Committee van de World Intellectual Property Organization, Genève.

nrs. 1 t/m 3 en 7 en 8

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nrs. 4 en 5

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: presentiegeld

nr. 6

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding volgens SER-normen

nr. 9

tijdbeslag: vier tweedaagse vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

Comité van Aanbeveling:

1. vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin.

Collegelid drs. G. de Jong

1. columnist Friesch Dagblad;

2. voorzitter bestuur vereniging Het Friesch Dagblad/raad van commissarissen Friesch Dagblad Holding B.V.;

3. lid bestuur Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies;

4. lid bestuur Vereniging van Eigenaren bungalowpark Beek en Brink, Zorgvlied;

5. lid redactie Christen Democratische Verkenningen;

6. voorzitter raad van toezicht stichting Horizon, Rotterdam;

7. lid curatorium post-graduate public sector controlleropleiding VU.

nr. 1

tijdbeslag: één column per maand

bezoldiging: geen

nrs. 2, 3, 5 en 7

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 4

tijdbeslag: 3 vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 6

tijdbeslag: aantal vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

Secretaris, jhr. mr. W.M. de Brauw

1. lid bestuur stichting Phoenix, Zeist;

2. lid bestuur stichting Stoutenburg-de Jonge, Zierikzee;

3. lid ‘outer circle’ van Top Executive Coaching, Maarsbergen;

4. lid van het bestuur van de stichting Kreddha Europe;

5. voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting samenwerkende behandel- en revalidatiecentra KBCZ-De Trappenberg, Hilversum.

nrs. 1 t/m 4

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: geen

nr. 5

tijdbeslag: enkele vergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag

Lid in buitengewone dienst drs. P.W. Doop

Hoofdfunctie: Vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Nevenfuncties:

1. vice-voorzitter dagelijks bestuur stichting Christelijke Pers, Utrecht;

2. vice-voorzitter raad van toezicht stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR);

3. bestuurslid van de Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA);

4. president commissaris van het Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer (WTCW).

nr. 1

tijdbeslag: 4 avondvergaderingen per jaar

bezoldiging: vast bedrag per vergadering

nr. 2

tijdbeslag: minimaal 4 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding

nrs. 3 en 4

tijdbeslag: maakt onderdeel uit van de hoofdfunctie

bezoldiging: geen

Lid in buitengewone dienst prof. dr. M.J.W. van Twist

Hoofdfunctie: directeur Berenschot Procesmanagement BV

Nevenfuncties:

1. decaan en docent Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Den Haag;

2. bijzonder hoogleraar publiek/private samenwerking, Radboud Universiteit Nijmegen;

3. voorzitter vereniging voor bestuurskunde;

4. lid redactie tijdschrift Bestuurswetenschappen;

5. columnist Staatscourant;

6. lid redactie wetenschappelijk tijdschrift M&O

7. lid raad voor het landelijk gebied;

8. lid van de commissie Experimenten Open Bestel Hoger Onderwijs;

9. lid van de commissie Fundamentele verkenning transportbelemmeringen;

10. columnist Cobouw;

11. lid evaluatiecommissie rekenkamer Dordrecht.

nrs. 2 en 7

tijdbeslag: elk 1 dag per week

bezoldiging: geen (2), vast bedrag (7)

nrs. 3, 4

tijdbeslag: 10 dagen (3), enige vergaderingen/dagdelen (4) per jaar

bezoldiging: geen

nrs. 1, 5, 6 en 10

tijdbeslag: 1 à 2 dagen per week (1), 5 columns (5, 10), 6 avondvergaderingen (6) per jaar

bezoldiging: vast bedrag per dag (1), vast bedrag per column (5, 10), vast bedrag per jaar (6)

nrs. 8 en 9

tijdbeslag: 5 vergaderingen per jaar

bezoldiging: vaste vergoeding per vergadering conform het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het ministerie van OCW en het ministerie van EZ geldende bepalingen

nr. 11

tijdbeslag: 5 dagen tot 1 april 2008

bezoldiging: vast bedrag per vergadering. Vast bedrag per uur verricht onderzoek.